רישום מייצג חדש ברשות המיסים

רישום מייצג חדש ברשות המיסים רשימות מיוצגים

מס הכנסה פועל מול ציבור הנישומים באמצעות מייצגים מורשים. בדומה למערכת המשפט קיימת הסדרה בנוגע למייצגים מול מס הכנסה על שלוחותיו. חזור חדש של מס הכנסה מודיע על אופן רישום רישום מייצג חדש ברשות המיסים רשימות מיוצגים

רישום מייצג חדש ברשות המיסים 

רישום מייצג חדש ברשות המיסים

מי יכול לייצג במס הכנסה

עיקר עבודת המייצג מול מס הכנסה , בכל הנוגע למערכת הדיווחים השוטפת תשלום מקדמות ומס ערך מוסף , עבודה מול פקידי שומה נעשית על ידי מייצגים. כיום גם בעלי עסקים במעמד פטור מתשלום מס ערך מוסף נעזרים ביועצי מס ורואי חשבון.

לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע”מ, רק בעלי רישיון רואה חשבון, תעודת יועצי מס, או רישיון עריכת דין, רשאים לבצע פעולות ייצוג לקוחות במערכי מס אלה. השלב הראשון הוא להיות בעל תעודה + רישיון מקצוע רלוונטי באחד התחומים הנ”ל . בשלב השני יש להירשם להירשם כמייצג ברשות המסים ולאחר מכן להגיש בקשות לרישום ייפויי כוח עבור לקוחותיו.

רישום מייצג חדש ברשות המיסים באינטרנט

צעד נוסף למעבר לעבודה באמצעות האינטרנט בוצע על ידי שע”מ ובחטיבת שירות לקוחות, אשר פתחה יישום לרישום מייצג חדש באמצעות האינטרנט. מייצג ( יועץ מס , רואה חשבון או עורך דין ) המבקש להירשם באמצעות היישום החדש, יוכל לעשות זאת לאחר הזדהות באמצעות כרטיס חכם של הגורם המאשר חברת קומסיין או פרסונל ID .

סימולטור רשות המיסים בדקו האם אתם יכולים להיות מייצגים

חידוש נוסף הוא מחשבון סימולטור באמצעותו ניתן לבצע בדיקת זכאות להירשם כמייצג.

רשימות מיוצגים אתר רשות המיסים

שיפור נוסף במערכות רשות המיסים בא לידי ביטוי באמצעות הנגשת מידע למייצגים על ידי יישום להצגת רשימת המיוצגים,
כך שמייצג יוכל לצפות במידע עדכני, לגבי סטטוס קליטת ייפוי הכח במערכי המס, לכל אחד מלקוחותיו. לצד הרשימה השמית יוצג מידע מורחב לרבות מועד הארכה שאושר להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ופרטי ההרשאה לחיוב חשבון בכל מערך מס. במקביל בתקופה הקרובה יתאפשר למייצג לבטל פרטי בנק בהרשאה באופן עצמאי . כחלק מייעול השרות למייצגים ,פותחה האפשרות להמרה ויצוא הנתונים ביישום לקובץ אקסל. אלמנט חשוב בניהול העסק של המייצג.

החוזר המלא רישום מייצגים באינטרנט אתר רשות המיסים 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *