קרן דרומה צפונה לעסקים הלוואות

קרן דרומה צפונה לעסקים הלוואות משרד הכלכלה והתעשייה 

המשבר הכלכלי 2020 הביא את משרדי הממשלה וקרנות מימון לסייע לעסקים במימון התפחות וצליחת המיתון. משרד הכלכלה והתעשייה מרכז קרנות סיוע לעסקים ביניהן קרן דרומה צפונה לעסקים הלוואות.

"<yoastmark

רשת בטחון לעסקים מענקי עידוד תעסוקה 

כחלק מההטבות למפעלים ועל מנת להניע את התעשייה והצריכה רכז משרד הכלכלה את ההטבות וקרנות המעניקות הלוואות לעסקים בריבית נמוכה משמעותית ביחס לריבית השוק הקיימת בבנקים. אחת הקרנות היא קרן דרומה צפונה לעסקים הלוואות המעניקה סיוע ומתרכזת במפעלים קטנים ובינוניים הקיימים באזור הגליל והנגב עם דגש על מפעלים מוטי ייצוא .

הייצוא הישראלי הוא אחד מעמודי התווך של הכלכלה והמטרה היא לשמר אותו גם לאור התכווצות הכלכלה בעולם.

תנאי הלוואות לעסקים קרן סיוע דרומה צפונה 

גובה ​היקף ההלוואות לעסקים : 350 אלף שח עד 2 מיליון שח
תקופת פירעון החזר הלוואה: עד 5 שנים 60 תשלומים + 6 חודשי גרייס דחיית החזר תשלום
שיעור ריבית הלוואות לעסקים : פריים + 1.5% ( סביב 3% ריבית אפקטיבית , בכפוף לשיעור ריבית פריים בנק ישראל )
בטחונות בקרנות​ לקבלת הלוואה : עד 40% ביטחונות מטריאליים מסכום ההלוואה (שעבוד ציוד נרכש חדש, שעבוד נכסים אחרים של העסק, פיקדונות כספיים וכדומה) + ערבות בעלים אישית על מלוא סכום ההלוואה

איתור מענקים והלוואות זולות לעסקים 

לבד ממענק תעסוקה לעידוד מעסיקים להחזרת עובדים מחלת וגיוס עובדים חדשים , הממשלה מנסה לסייע לעסקים באמצעות מימון זול , מתוך מטרה להשאיר אותם פעילים , מייצרים ומייצאים גם בתקופת המיתון הכלכלי.

מפעלים מוטי יצוא סובלים לא רק מעליית מחירי חומרי הגלם והסחורות בעולם עקב המשבר הנוכחי , אלא גם מהמיתון העולמי והתכווצות הכלכלה העולמית בעיקר במדינות המפותחות כמו ארצות הברית ומערב אירופה , מדינות ה OECD ועוד.

 

 

 

הנתונים עפ משרד הכלכלה והתעשייה נכון ל 10/08/2020 הכתבה אינה הגדר ייעוץ פיננסי או המלצה לביצוע צעדים כלכליים אלא כתבת מידענות בלבד. אתה המיסים של ישראל חוזרי מס הכנסה , טלפון פקיד שומה , מימוש זכויות ביטוח לאומי , איתור כספים אבודים איתור מענקים לעסקים הלוואות זולות מגופים ממשלתיים קרנות סיוע למפעלים גיוס הון בריבית נמוכה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *