קצבאות ילדים

קצבאות ילדים

מדינת ישראל תומכת באופן ישיר בכלכלת ילדים עד גיל 18 באמצעות מנגנון קצבאות ילדים. הקצבה לילד משתנה בהתאם להסכמים פוליטיים מעת לעת ומטרתה לאפשר להורים לכלכל בצורה קלה יותר את הילד.  הקצבה אינה תויה בהכנסת ההורים. קצבאות ילדים משולמות ישירות להורים והילדים אינם יכולים לתבוע בעלות על הקצבאות. 

קצבת ילדים 2015 לפי שנת ההולדת 

סכום הקצבה
בעד ילדים שנולדו
עד 31 במאי 2003  
סכום הקצבה
בעד ילדים שנולדו לאחר 1 ביוני  2003  
מספר הילד במשפחה
140 140 ראשון
140 140 שני
172 140 שלישי
336 140 רביעי
354 140 חמישי ואילך

חישוב קצבאות ילדים באמצעות מחשבון 

באתר הביטוח הלאומי פועלים מחשבונים שונים באמצועתם ניתן לבצע הערכה של גובה קצבאות שונות ובין היתר לחשב גם את גובה הקצבתהילדים לה זכאית כל משפחה. השימוש במחשבון הוא חופשי ואינו כרוך בתשלום או הזדהות בפני רשויות המס או רשויות ביטוח לאומי בישראל . ניתן להגיע אל מחשבון קצבאות ילדים באמצעות לחיצה על הקשור הבא http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx