קנסות קורונה ותו סגול רשימה מלאה לפי סכום

קנסות קורונה ותו סגול רשימה מלאה לפי סכום

הציבור בישראל שלם עשרות מיליוני שקלים בשל קנסות שנתנו על הפרת התו הסגול או הפרשת הסגר. רכזנו עבורכם את רשימת הקנסות המלאה על הפרת צו בריאות העם וכל הדרכים להגיש ערעור ולבטל קנסות קורונה ותו סגול רשימה מלאה לפי סכום

קנסות קורונה ותו סגול

קנסות קורונה ותו סגול

רשימת קנסות טופס ביטול דוח

אי עטיית מסכה מחוץ למקום המגורים 500
יציאה ממקום המגורים למטרה שאינה מותרת(סגר) 500
שהייה במקום ציבורי/עסקי שפעילותו נאסרה או בחוף הים בניגוד לתקנות 500
סירוב לדרישת שוטר לפיזור התקהלות 1000
הפרת חובה של מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא להכניס ולא להעניק שירות לאדם שאינו עוטה מסכה 1000
הפרת החובה לתלות שלט לעניין חובת עטיית מסכה במקום 1000
הפרת החובה להציב שלט לעניין השמירה על מרחק בתור סגול 1000

הפרת החובה לתלות שלט בכניסה למעלית סגול 1000
הפרת החובה להגיש הצהרה לרשות המקומית סגול 2000
הפרת החובה להתקין מחיצה בדלפק שירות סגול 2000
הפרת החובה לסמן מקומות לעמידה בתור סגול 2000
הפרת החובה להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר סגול 2000
הפרת החובה לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות כניסות אנשים למקום סגול 2500
הפרת חובת הדיווח למשרד הבריאות 3000
הפרת חובת הבידוד 5000
הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית 5000
הפעלת מקום ציבורי/עסקי שהפעלתו נאסרה 5000
הפעלת מקום ציבורי/עסקי שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו הורו על סגירתו 5000
נכנס לישראל שהפר הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה 5000
אדם החייב בבידוד שהפר הוראת רופא מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה 5000

תשלום דוחות וקנסות   ביטול דוחות ערעור

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *