קובץ למייצגים לשידור דוח 1301 מקוון 2020

קובץ למייצגים לשידור דוח 1301 מקוון 2020

שנת המס 2021 כבר בעיצומה ובעלי תיק במס הכנסה כבר מצאים בעיצומה של מלאכת הדיווח לרשות המיסים. בעידו הדיגיטלי גם מס הכנסה מעדיף לקבל דוח שנתי באמצעות האינטרנט. כעת עודכן קובץ למייצגים לשידור דוח 1301 מקוון 2020. עקב התלות בין מענקים לעסקים ועצמאים סביר להניח תנועה מוקדמת של דוחות המס לשנת 2020 באמצעות טופס 1301 להורדה. 

מבנה קובץ מייצגים OPCN ואינטרנט לטעינת דוחות 1301 מקוון 2020

החל משנת 2017 המבנה לקובץ מייצגים לטעינת דוחות 1301 ,זהה במבנה לטעינת קובץ דרך ה- opcn או דרך האינטרנט. לכל שדה בקובץ יש מבנה תווים שונה וללא התאמה מדויקת לא ניתן לדווח באמצעותו דוח שנתי מס הכנסה מקוון.

שידור דוחות מס הכנסה באינטרנט

מפרט טכני הנדרש ע”י שע”ם קובץ הקלט כל דוח תיק ושנת מס מורכב מרשומת טופס 1301 ,רשומת נספח חו”ל אם קיים. 
רשומות נספחי רווח הון אם קיימים ורשומה סופית 9999.
יופיעו מקסימום 14 נספחים של רווחי הון. 
-דרך ה opcn – ניתן לצבור עד 50 דוחות בקובץ אחד לפני ההעברה לשע”ם.
-דרך האינטרנט – ניתן להעלות קובץ עם תיק אחד בלבד.
-כל דוח תיק ושנת מס מחולק לרשומות שכל רשומה מאפיינת חלק שונה מהטופס

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *