פיצוי לעסקים שומר החומות בדיקת זכאות והגשת תביעה

פיצוי לעסקים שומר החומות בדיקת זכאות והגשת תביעה

בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש בקשה לקבלת תשלום עבור פיצוי לעסקים שומר החומות. כך תוכלו להגיש תביעה לקבלת כסף לחשבון הבנק באזור האישי באתר רשות המיסים.

פיצוי לעסקים שומר החומות בדיקת זכאות

פיצוי לעסקים שומר החומות בדיקת זכאות

מי זכאי לפיצוי שומר חומות לעסקים?

ישנם מספר קריטריונים שבגינם ניתן להגיש תביעה למס הכנסה ולקבל פיצוי כספי. סעיפי הזכאות מהם ניתן לבצע חישוב גובה מענק שומר חומות מורכבים ומתמקדים בסעיפים הבאים:

נזק עקיף במסלול שכר – מתייחס לנזק שנגרם למעסיק בשל תשלום שכר לעובד שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילדו. למי שיש  ילדים עד גיל 14 (בשל סגירת מוסדות החינוך). גם בעקבות הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך בו עובד או אדם עם מוגבלות וכן עובד המתגורר עד 7 ק”מ מהרצועה ונעדר מהעבודה בשל המבצע הביטחוני.

סכום הפיצויים עומד על 430 ₪ ליום עבודה מלא.

• נזק עקיף במסלול מחזורים – מתייחס לירידה במחזורים כתוצאה מהמצב הביטחוני ומחושב לפי הפרש המחזורים בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2019.

מוכפל במשלים הוצאה נחסכת. במסלול זה יכולים להגיש תביעות גם עסקים שנפתחו ב-2 במאי 2019 ואילך.

• נזק עקיף במסלול חקלאות – מתייחס לניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים עד 40 ק”מ מהרצועה.

• נזק עקיף מסלול אדום – ניזוק ביישוב ספר או העסק נמצא עד 7 ק”מ מהרצועה, יכול לבחור בין פיצויים לפי הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות.

גובה הפיצויים המקסימלי במסלול מחזורים נקבע עד 1.5 מיליון שקלים לבית עסק, וביתר המסלולים לא נקבעה תקרת פיצויים. הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק של הניזוק, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ובניכוי מס במקור, עיקולים ומקדמות, ככל שישנם.

להגשת בקשה לקבלת מענק שומר חומות 

חריגים לקבלת פיצוי כספי לחשבון הבנק

בכפוף לרשימת החריגים המופיעה בתקנות, עסקים עד 7 ק”מ מהרצועה יכולים לבחור את אחד מארבעת המסלולים. עסקים מ-7 ועד 40 ק”מ מהרצועה יכולים לבחור את אחד משלושת המסלולים הירוקים (כמובן מסלול חקלאות מיועד למי שיש לו גידולים חקלאיים) ועסקים מ-40 ק”מ ועד 80 ק”מ יכולים לבחור את מסלול שכר.

פרטים נוספים רשות המסים בישראל, קרן הפיצויים, *4954, דואר אלקטרוני: bituach@taxes.gov.il

כתבנו לענייני חדשות רשות המיסים ומידע למייצגים מוסר כי בימים אלו נפתחה גם האפשרות להגיש בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות עבור חודשים מאי יוני כחלק מרשת ביטחון כלכלית לעצמאים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *