מיסוי פיצויים

 


מיסוי פיצויים | חישוב המס על הפיצויים הוא אחת מהפעולות המורכבות בעולם המיסוי הפנסיוני. חישוב המס על הפיצויים נעשה מסובך לאורך השנים בגלל פקודת מס הכנסה שנבנתה טלאי על טלאי . הערכות לפרישה מהיבט המסוי יכולה להסב רווח ניוכר על כספי הפנסיה הצבורים של הפורש. עוד על הערכות לפרישהניתן לקרוא באתר התכנון הפיננסי – תכנון פיננסי לפרושים. 


 

הלוואה בכרטיסי אשראי למי זה כדאי ?  הלוואה מביטוחים וקופות גמל |  הלוואה ללא ריבית !

הקטנת המיסוי על  פיצויי פיטורים היא אחת הסוגיות המורכבות בתחום הפנסיוני . הפיצויים מהווים כמחצית מהחיסכון הפנסיוני ואת הכסף בתכנית מפקיד המעסיק מדי חודש .גובה הסכום הפטור יהיה הנמוך מבין השניים : 

שכר אחרון  * שנות עובדה או שנות עבודה * 11,650 .את היתרה הלא פטורה ניתן  להפקיד במסלולים שונים על מנת להקטין את חבות המס. במקרה של פטירת העובד תוך כדי תקופת ההעסקה הפטור גדל פי 2 . 

מסלולי המשך להקטנת חבות המס לאחר ניצול התקרה

 רצף פיצויים – סעיף 7)9א)(א) לפקודה 

  פריסת מס – סעיף ( 8 ג)(3 )

רצף קצבה – סעיף (7)9א ז) לפקודה

  • מיסוי פיצויים לפי רצף הפיצויים

מסלול זה מכונה גם “רצף זכויות” “או רצף מעסיקים”  בשיטה זו נדחית ההתחשבנות לחבות המס על הפיצויים..  בהפעלת מסלול מאחדים תקופות העבודה אצל כל המעסיקים ביניהם נדרש רצף ומגדלים את שנות העבודה וכך גם את הפטור

  • מיסוי פיצויים לפי פריסה – פריסת מס

 שיטה נוספת להקטנת המס על הפיצויים בשיטה וזו פורסים את המס על הפיצויים למשך מספר שנים .את הפריסה יכול לבצע עובד או יורש של עובד .

  • מיסוי פיצויים לפי רצף קצבה

בשיטה זו מושכים את הכספים הפטורים ואת היתרה מושכים בכל חודש כקצבה חודשית ומשלמים שיעורי מס נמוכים במשך שנות קבלת הקצבה . בסכומים נמוכים לא ישולם מס כלל.

 

  איתור כספים | נכות |יועץ משכנתאבדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

אובדן כושר עבודה | נכות מתאונה | ריסק חד פעמי | globes.co.il | 

ביטוח סיעודי פיצוי למקרה של מחלה קשה | טופס 161 | אישורי מס 

איתור כספים החזרי מס  בדיקת פוליסות פנסיה תקציבית בנק ישראל בנק עליה הבנק למלאכה חשבון רדום תוכניות חיסכון