פטור מניכוי מס במקור התנאים משתנים בגלל הדוח השנתי

פטור מניכוי מס במקור התנאים משתנים בגלל הדוח השנתי

רשות המיסים קובעת מדיניות חשדה בכל הקשור להענקת אפס אחוז מס ניכוי במקור. בימים אלו פורסמה עמדה חדשה של הרשות בנושא- מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור – הנמקה 75 – חוסר במסמך מהותי בדוח השנתי. 

פטור מניכוי מס במקור התנאים משתנים בגלל הדוח השנתי

פטור מניכוי מס במקור התנאים משתנים בגלל הדוח השנתי

באילו תנאים ישללו מכם פטור מלא מס במקור 

במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור, בשל ליקויים שיש בתיק הנישום, לדוגמא: חובות בהרשאה.

כשלב מקדים, ועל מנת לאפשר לנישומים להסיר את הליקויים, נשלחים מכתבי התראה, בהם מפורטים הליקויים שהתגלו וניתנים 30 ימים להסרתם. לאחר תקופה זו, ככל שלא הוסרו הליקויים, נשלל האישור ונשלחת הודעה לנישומים לגבי תוקף אישורי המס ושיעורי הניכוי על פי קביעת פקיד שומה

מידע למייצגים בנוגע לאישורי מס 2021 והדוח השנתי 

לידיעתכם, בימים אלו הוסף לכלל הקריטריונים המנויים בשאילתא 413-002 ,קריטריון בגין חוסר במסמכים, דוח שנתי עם “הנמקה 75 .”להזכירכם, “הנמקה 75 “נרשמת כאשר בעת בדיקה ראשונית של הדוח במשרד השומה, נמצא כי הדוח השנתי הוגש כשחסר בו מסמך מהותי, שהיעדרו אינו גורם לכך שיראו בדוח כדוח שנתי למס הכנסה שלא הוגש.

בירור בנוגע למידע שאילתא 413-002 הנחיות 

הקריטריון יופיע כאשר קיימת בגרסת השידור האחרונה בתיק באחת או יותר מארבע שנות המס האחרונות “הנמקה 75 ,”ובלבד שחלפו לפחות 90 יום מיום שידורה. לתשומת ליבכם, בימים הקרובים יבוצע מהלך של שליחת התראות לפני שלילת אישור ניכוי מס במקור, לנישומים שבאחת מן השנים 2019 או 2018 יש להם דוח שנתי עם “הנמקה 75 ” ושהמסמך החסר טרם הוגש למשרד השומה וההנמקה שונתה בהתאם. ניתן לעיין ברשימת הלקוחות שיקבלו מכתבי התראה ושלילה בשאילתא 213 במערך תלם (002 ) קוד מצב 915 והקשה על F6 . ניתן לצפות במכתב הנשלח אל הנישום באמצעות שאילתה 116- 002 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *