פדיון קרן השתלמות פטור ממס קורונה

פדיון קרן השתלמות פטור ממס קורונה

בניסיון להקל על הציבור מפני המחנק הכלכלי אשרו הממשלה והכנסת מספר צעדים. החל ממענק 750 שקל ועד לקבלת פטור מסמ הכנסה על פדיון קרן השתלמות פטור ממס קורונה

פדיון קרן השתלמות פטור ממס קורונה

פדיון קרן השתלמות פטור ממס קורונה

איך לבצע פדיון קרן השתלמות לפני הזמן

ראשית יש לבדוק מה היתרה בקרן השתלמות. ייתכן ןקיימת יתרה שאין צורך לקבל פטור כי הוותק שלה הוא מעל 6 שנים. לאחר מכן יש להגיש לחברת הניהול בקשה עם טופס פדיון תוך ציון הסכום אותו רוצים למשוך והצהרה על ירידת הכנסות של בני הזוג בגלל המשבר הכלכלי

האם כדאי באמת לבצע פדיון קרן השתלמות לפני הזמן

למשוך חיסכון לטווח ארוך רק בגלל שאפשר זהו אינו פתרון הולם למשבר הכלכלי. לצד מענק עבודה , רשת בטחון לעצמאים , מענקים לשכירים ודמי אבטלה עד סוף יוני 2011 ישנם לא מעט פתרונות במקום למשוך כסף מקרן השתלמות.

למשל קבלת הלוואת בלון על החשבון החיסכון בקרן. החוסך מחזיר בכל חודש את הריבית , בזמן הזה במידה ויש תשואה הוא נהנה מפטור על מס רווחי הון .

ניתן במקביל לנסות לממש כספים אבודים ממקומות עבודה קודמים או חיסכון בביטוח מנהלים , קרן פנסיה עו קופת גמל שייתכן ועומד בתנאי פטור ממס הכנסה.

הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות – הוראת שעה

לקבלת פטור ממס הכנסה על משיכת קרן השתלמות לפני הזמן ישנם שני תנאים שהחוסכים צריך לעמוד לפחות באחד מהם במהלך התקופה שמיום ה’ באדר התש”ף ) במרס 2020  ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן  ההשתלמות, העובד  או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום חלת

  ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד, מיום ה’ באדר התש”ף 1 במרס 2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס  2019

פטור ממס על קופת גמל ותגמולים

יש לציין שגם לתגמולים במסגרת החיסכון הפנסיוני קיים פטור ממס עוד לפני המשבר הכלכלי . אחת הדרכים לקבל משכורת של כ 4000 שח בחודש למשך חצי שנה היא באמצעות הגשת טופס 159 או 159א המקנים פטור ממס  , בכפוף לתקנות מס הכנסה במידה ויש קיטון בהכנסות של שני בני הזוג

אתר המס של ישראל כל ההבטות בגין המשבר הכלכלי 2020 ייעוץ פיננסי אישי מימוש זכויות ביטוח לאומי איתור כספים החזרי מס לעצמאים הורדת מקדמות מס הכנסה הגשת בקשות לפעימה שלישית מענק הוצאות לעצמאים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *