עודכן לכבוד הקיץ – מדריך מכס לנוסע השב מחו”ל

מדריך מכס לנוסע השב מחו”ל

רשות המיסים עדכנה לאחרונה מדריך מס בנושא מדריך מכס לנוסע השב מחו”ל.

המדריך מפרט זכויות של תושבי ישראל, ששההו בחו”ל פחות משנתיים ושב לישראל,

המדריך נועד להנגיש את תקנות המס הנוגעות לתושבם חוזרים ולהקל  את הליכי השחרור מהמכס של החפצים. המדריך זה אינו מתייחס לאנשי צוות אויר או ים, וכן לכל ישראלי, שחזר לישראל דרך מעבר גבול יבשתי, ושהה בחו”ל פחות מ-3 ימים. מדריך זה אינו בא לשנות כל דין או הוראה רשמית והוא כולל את עיקרי הדברים בנוגע לתנאים וההגבלות הנקבעים על ידי רשות המסים בישראל.

כמו בכל מדריך , גם בחוברת מדריך מכס לנוסע השב מחו”ל הרשות מסייגת וכותבת כי אין במידע במדריך  כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא, שנקבעים על ידי רשויות המדינה האחרות. לבירור פרטים נוספים, יש לפנות לבית המכס ברחבי הארץ רשימת בתי המכס בסוף המדריך.

קישור למדריך מכס לנוסע השב מחו”ל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *