עד מתי אפשר להחזיר מענקים לעצמאים? חדשות מס הכנסה

עד מתי אפשר להחזיר מענקים לעצמאים? חדשות מס הכנסה

התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה- 31.12.2021. מידע לעצמאים ובעלי עסקים- עד מתי אפשר להחזיר מענקים לעצמאים?. מהרשות לא נמסר מה היקף הסכומים שהיא מצפה לקבל בחזרה במסגרת זו. אולם ההערכה היא סביב כמה עשרות מיליוני שקלים ויותר.

כעת יצטרכו בעלי עסקים להגיש ערעור באמצעות מייצגים מורשים ברשות המיסים או לפנות ישירות לפקיד שומה במידה והם ירצו לערער על החלטת הרשות.

עד מתי אפשר להחזיר מענקים לעצמאים.

עד מתי אפשר להחזיר מענקים לעצמאים.

הכלכלה החזרה לשגרה- גם רשות המיסים

בראשית חודש יוני נפתחה באזור האישי באתר רשות המסים מערכת ייעודית המציגה למבקש את כל המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל.

עוד באתר המיסים – מתי אפשר לקבוע תור לפקיד שומה?

צעד זה של רשות המיסים מצביע על כך שלדעת מובילי הכלכלה, המשבר הכלכלי הסתיים, המדינה מעוניינת להגדיל את ההכנסות ממיסים ואחת הדרכים היא לגבות חובות שנוצרו באמצעות תשלום מענקים ביתר.

במקרה של מענקים ששולמו ביתר, כשעל פניו לא קיימת זכאות לפי התנאים שנקבעו בחוק, מוצגות מספר אפשרויות להשבת הכספים באתר ובנוסף, הסדר פריסה נוח של מלוא סכום החוב בתשלומים שווים חודשיים ללא ריבית שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22 אותו ניתן לבצע מעתה, כאמור עד ה- 31.12.2021 באמצעות פניה למשרד השומה או המייצג.

החזר מענקי השתתפות בהוצאות ללא ריבית וללא הצמדה

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, מודיע על ארכה נוספת, עד ה- 31.12.2021, לתקופה במהלכה תאפשר רשות המסים למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים, כשהתשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מיום 31.12.2022.

כזכור, במטרה לתת לעסקים מענה מיידי ובהתאם למדיניות הממשלה, שילמה רשות המסים את מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענקי הסיוע לעסק קטן, במהירות מרבית, על סמך הצהרות המבקשים לפיהן בין היתר, הייתה להם ירידת המחזורים הנדרשת בחוק לצורך הזכאות למענק.

תשובות לשאלות בנושא מיסוי עסקים- חדשות מס הכנסה עדכון למייצגים ועצמאים בעלי עסקים ועסק פטור. כל המידע על החזרת מענקי השתתפות בהוצאות ששולמו בניגוד לחוק

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *