עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2020

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2020

שנת המס 2021 אומנם בעיצומה אך בימים כבר מוגשים לרשות המיסים הדוחות השנתיים לשנת המס 2020, שעיני רבים נחשבת למאתגרת ביותר. שנה זו התאפיינה במשבר כלכלי. לצד לא מעט אירועי מס שוטפים ותשלומי מענקי פיצוי לעצמאים וחברות. כעת מפרסת רשות המיסים תאריכים עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2020. 

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2020

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2020

דוחות לשנת המס 2020 – הסדר האורכות למייצגים 

בהתאם לחוזר מס הכנסה, להלן דגשים לעניין נוהל מתן האורכות להגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2020 הסדר הארכות למייצגים. מועדי הארכות למייצגים לשנת המס 2020 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס בישראל

דוחות יחידים לשנת המס 2020

חלק א יום ג’ 2021.8.31 מכסה 20%
שלב ב יום ג’ 2021.11.30 מכסה 60%
בסיום ג יום ב’ 2022.1.31 מכסה 100%

חבר בני אדם כולל מלכ”רים ונאמנויות 2020 דין וחשבון שנתי 

מכסת שלב א יום א’ 2021.10.31 מכסה 10%
המשך שלב ב יום ה’ 2021.12.30 מכסה 45%
סיום שלב ג יום ה’ 2022.4.28 מכסה100%

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

חשוב לזכור כי המערכת למייצגים המחוברים לשע”מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של חברות לשנת המס 2020 ,נפתחו לשידור. ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו”ח, לרבות כל אחד מהשדות. הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית “עזרה”.

אורכות הסדרים ולוח זמנים להגשת דין וחשבון שנתי לשנת המס 2020 

שנת המס הקודמת הייתה ללא ספק בין המאתגרות שידע המשק הישראלי ורשות המיסים בכלל. לכן לא מן הנמנע שלא מעט עסקים ועצמאים יבקשו הארכה, מעבר ללוח שקבעה הרשות. בהגשת הדוחות השנה יהיו לא מעט חידושים, התקלות ואתגרים מקצועיים בנושא תכנון מס. המייצגים, רואי החשבון ובעלי העסקים כמו גם פקידי השומה, יצטרכו לשנס מותניים ולהתמודד עם לקונות בתקנות מס הכנסה. 

באתר המיסים של ישראל- פקיד שומה כפר סבא טלפון 

הדרכה ותמיכה טכנית לשידור דוחות שנתיים במס הכנסה:

באתר המקוון לשידור דוחות, למייצגים המקושרים למחשב שע”ם, ישנה הדרכה, בליווי מצגת  מפורטת לשימוש ביישום המקוון. שירותי התמיכה למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות, בעת שידור הדוח באמצעות היישום בשע”ם או באינטרנט. שירותים אלו ניתנים על ידי מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים, באחד ממספרי הטלפון הבאים: 5656400-02 או 4954 *כוכבית מסים , בימים  ראשון עד חמישי. 

הארכת שעות קבלת קהל במשרדים של פקיד שומה 

להלן המועדים בהם משרדי השומה יהיו פתוחים לקבלת קהל בין השעות 30:8 עד 00:13 ובנוסף, גם בין השעות 00:15 עד 00:18 ,על מנת לאפשר את קבלת הדוחות השנתיים לשנת המס 2020. מידע למייצגים במס הכנסה רשות המיסים. עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2020.  אתגרים ומידע על אופן הצגת הכנסות הוצאות. כל העדכונים ולוחות הזמנים שנקבעו על ידי רשות המיסים. המועדים האחרונים להגשת דוחות שנתיים עבור שנת המס 2020 טפסים 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *