עד מתי אפשר להגיש דוח לשנת 2019

עד מתי אפשר להגיש דוח לשנת 2019

רשות המיסים העניקה ארכה להגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2019 המוגשים במהלך שנת 2020. על רקע התנאים לקבלת המענקים ישנה חשיבות רבה להגשת הדוחות. עד מתי אפשר להגיש דוח לשנת 2019 לוח זמנים מפורט.

באמצעות הודעה למייצגים בנושא נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – הסדר האורכות למייצגים פרטה רשות המיסים את הדגשים לעניין הנוהל להסדר מתן האורכות למייצגים להגשת הדוחות לשנת המס 2019

עד מתי אפשר להגיש דוח לשנת 2019

עד מתי אפשר להגיש דוח לשנת 2019

דגשים להגשת דוח שנתי למס הכנסה

א. מועדי הארכות למייצגים לשנת המס 2019 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי
הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס בישראל. מדידת האורכות נעשית רק לגבי מייצגים ראשיים.

ג. במדידת הדוחות שהוגשו, יכללו רק דוחות שנחתמו על ידי הנישום והוגשו במשרד השומה, עם כל הנספחים והצרופות הנדרשות.

ד. בשל נגיף הקורונה, רשות המסים מאפשרת, בהתאם לכללים ולהנחיות שפורסמו על ידי חטיבת השומה, להגיש דוחות שנתיים סרוקים עד 2020.8.31 כמפורט להלן: מייצגים שאינם מקושרים יכולים להגיש את הדוחות הסרוקים באמצעות מערכת “מפ”ל” באתר האינטרנט של הרשות. מייצגים המקושרים לשע”מ, יכולים להגיש את הדוחות הסרוקים באמצעות מערכת “פניות למשרד

דוחות מס הכנסה לשנת המס

לשאלה עד מתי אפשר להגיש דוחות שנתיים מצטרפת שאלה נוספת והיא כיצד להגיד את הדוח ועל מה להקפיד הן כמייצג והן כנישום. נחזור על הכללים הבסיסיים .

אמת דווחתי  – כל דיווח למס הכנסה ולס ערך מנוסף חייב להיות מדויק ונכון.

דוח סוף שנה אין הפתעות – מכיוון שכבר דווחנו את חודשים נובמבר דצמבר ותמונת המצב על ביצועי העסק לשנת 2019 כבר ידועים לנו , לא צפויות להיות הפתעות בדוח המסכם למס הכנסה לשנת 2019.

חשוב לבדוק הוצאות פחת – הוצאות אלו , מלבד ההוצאות המוכרות בשוטף באות לידי ביטוי בדוח סוף שנה , בדומה לתשלומי ביטוח לאומי. חשוב לקרוא את הדוח שמפיק רואה החשבון או יועץ המס שלכם , ולוודא שכל ההוצאות הקבועות , הוצאות הפחת ותשלומים נלווים לרשות המיסים וביטוח לאומי אכן באות לידי ביטוי בדוח שנתי למס הכנסה.

דוח סוף שנה הוא הזדמנות מעולה לסכם את ביצועי העסק שלך ולתקן את היעדים לשנה הקרובה , בעיקר בשל המשבר הכלכלי 2020 ועל רקע השאלה הכי גדולה של המשק היום – מתי נכנס המענק לבנק. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *