סוף שנת המס 2019 מדריך הוצאות

סוף שנת המס 2019 מדריך הוצאות לסוף שנה

סוף שנת המס היא הזמן הטוב ביותר לבחון את תוצאות העסק שלנו ולהיערך לשנת המס 2020. כל בעל עסק יודע שלצד הניהול המסחרי עליו להתנהל בצורה נכונה ונבונה מול פקיד שומה . להקדיש זמן לניהול הפיננסי ולבצע צעדים חשובים לקראת סוף שנת המס 2019 מדריך הוצאות

"<yoastmark

הוצאות מוכרות להגדלת ההוצאות לשנת המס 2019

כאשר אנו מבצעים הגדלת הוצאות בסוף שנת המס יש לבצע זאת בתיאום עם רואה החשבון. התייעצות מוקדמת מול תקנות רשות המיסים ורוח ההכרה בהוצאות סוף שנה יאפשרו לנו להשיא את ההוצאות בצורה המקובלת על מס הכנסה ולא לייצר הוצאות לשם הוצאות.

רשימת הוצאות חשובות לקראת סוף שנת המס

השלמת הפרשות לפנסיה לעובדים – אסור להישאר עם חוב וממילא אין טעם לדחות את ההוצאה לשנה הבאה.

רכישת ציוד מתכלה לבית העסק – במידה וניתן ותזרים המזומנים שלנו מאפשר זאת רצוי לרכוש חומרי גלם וגורמי ייצור עוד בשנת המס הנוכחית. ההוצאה תוכר בשנת המס 2019 ואילו ההכנסה כבר תהיה בשנת המס 2020.

הוצאות פרסום באינטרנט – לא מעט עסקים כיום מקדמים מכירות באמצעות אתר אינטרנט ולעיתים במספר ערוצים. ברוב הפלטפורמות ניתן להפקיד כספים מראש לפרסום. חשוב מאד גם כאן לבדוק עד איזו תקרה רצוי שלם מראש. יועץ המס או רואה החשבון שלכם הוא הכתובת. סוף משעה במחשבה תחילה. 

תאומי מס הכנסה דחיית הכנסות

חודשים נובמבר דצמבר מתאפיינים בפעילות עסקית מוכוונת דיווחי מס . יש לכך סיבה טובה. לעיתים הרווחיות בעסק נמוכה , מה שלא מונע מאיתנו לשלם מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי ובמידה והחגים סמוכים חלק מהעסקים נפגעים. 

במקרה כזה בעל עסק צריך לבחון את צעדיו בשנות המס הקודמות ולבדוק כיצד הצעדים שבצע בתחום תכנון מס לעסקים , היו באמת יעילים ונכונים. 

בעל שליטה בעסק הגדלת הוצאות

במישור האישי ככל שאתם בעלי השליטה בעסק, יש לבחון את ההפרשות לפנסיה. הביטוח הפנסיוני בישראל ממילא נמצא במצב בעייתי מבחינת תשואות ומכשירים נחותים. לכן בעל שליטה צריך לוודא השלמת מלוא ההפרשות לביטוח פנסיוני עבורו לרבות השלמת פיצויים לבעל שליטה. 

 

דצמבר כבר פה ! מדריך הוצאות מוכרות לבעל עסק כיצד להגדיל את ההוצאות בצורה מותרת ונכונה בסוף שנת במס הנוכחית ולהוריד את ההכנסה החייבת במס קבלת החזרי מס לעסק 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *