נקודות זיכוי במס הכנסה

נקודות זיכוי במס הכנסה 


דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי . דווי נקודת הזיכוי מועבר לשכיר בתלוש מדי חודש. אולם כאשר תהליך הסדרת מעמד המס בעבר או בהווה נעשה באופן לא תקין ולא נכון יש צורך לדרוש מס הכנסה החזר מס הכנסה לשכירים. 

נקודות זיכוי במס הכנסה הן אחת מאבני הבסיס לביצוע החזרי מס לשכירים

בשנת 2015 כל נקודת זיכוי שווה 218 שקלים

מצב משפחתי

נקודות זיכוי

רווק
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים

2.25

1

רווקה
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים

2.75

2

נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל 16-18
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

3.25

3

גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16-18
אשה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17

3.75

4

אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

4.25

5

אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו

4.75

6

אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה
ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו

5.25

7

אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 4 או 5, בחזקתה
אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה
אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת
הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

5.75

8

גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו

6.25

9

אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה

6.75

10

גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו

7.25

11

אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה

7.75

12

MAX פורטל ההלוואות של ישראל אשראי זול והלוואות נוחות 

בדיקת ביטוחים הר הכסף החזרי מס לשכירים אתר מאמרים 

החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | איתור כספים