מתי מסתיים תשלום החלת ומה יקרה למובטלים

מתי מסתיים תשלום החלת ומה יקרה למובטלים

שאלות ותשובות בנושא מתי מסתיים תשלום החלת ומה יקרה למובטלים בנושא דמי אבטלה 2021 עם הכרזת שר האוצר לסיום חל”ת. מי יישאר עם זכאות לתשלום ימי אבטלה וקורסים מקצועיים. 

מתי מסתיים תשלום החלת

מתי מסתיים תשלום החלת

לא חזרתם לעבודה? המדינה תפסיק לשלם לכם דמי אבטלה! 

ההודעה על סיום החל”ת בסוף חודש יוני פירושה הפסקת תשלומי רשת ביטחון כלכלית לאזרחים שנפגעו במשבר הכלכלי. אולם הממשלה מותירה קבוצת אוכלוסיות שהתמיכה בהן, באמצעות תשלום דמי אבטלה, יימשך.

לפי הודעת אגף התקציבים, שר האוצר קבע: החל”ת יסתיים בסוף יוני. יינתן מענה נקודתי למובטלים מעל גיל 45 ולעובדים שטרם שבו לתעסוקה מלאה. אולם חרף ההודעה יינתן מענה נקודתי למובטלים מעל גיל 45 ולעובדים שטרם שבו לתעסוקה מלאה.

מס שלילי 2021- גם לחל”ת מגיע תשלום! בדקו זכאות מענק עבודה!

רשת בטחון סוציאלית לשכירים- הטבות מובטלים באמצעות הביטוח הלאומי 

במקום תשלומים ישירים מנסה הממשלה לעודד תעסוקה במשק באמצעות קורסים מקצועיים. הפניית עובדים לענפים בהם נדרשים וחסרים עובדים. לפיכך הוחלט : 

תוספת ימים למובטלים מעל גיל 45- מובטלים מעל גיל 45 יהיו זכאים לתוספת של מחצית מימי הזכאות שנוצלו על ידם בתקופת הקורונה (מרץ 2020 עד סוף יוני 2021), וזאת עד לסוף שנת 2021.

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה – טרם משבר הקורונה, על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה, אדם היה צריך לעבוד 12 חודשים מתוך 18 האחרונים. בזמן הקורונה בוצעה הקלה והוחלט כי ניתן יהיה לצבור 6 חודשים מתוך 18. בשלב היציאה המדורגת, על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה, ב- 3 החודשים הקרובים (יולי, אוגוסט, ספטמבר) תקופת האכשרה תיוותר 6 חודשים. מחודש אוקטובר ואילך, תקופת האכשרה תעלה ל-10 חודשים במקום 18, וזאת על לסוף שנת 2021.

המשך תשלום כפל קצבאות של הביטוח הלאומי – על מנת לתת מענה לאוכלוסיות מוחלשות הזכאיות לקצבת דמי אבטלה ולקצבאות נוספות, ימשיך לחול הקפאת קיזוז הקצבאות עד לסוף שנת 2021.

מי זכאי לתשלום דמי אבטלה לאחר סיום החלת 

הזכאות לדמי אבטלה בזמן החל”ת תשוב להיות על פי התנאים טרום הקורונה- כחלק משלב היציאה מהמשבר יש להשיב את התנאים המזכים בדמי אבטלה בזמן החל”ת לקדמותם. מעתה, על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל”ת הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים: החל”ת הוא ביוזמת המעסיק; לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות; בתנאים שהיו נהוגים לפני משבר הקורונה.

הכשרות מקצועיות לעובדים ותשלום דמי אבטלה מלאים 

ביטול ההפחתה בגובה 30% מדמי אבטלה למובטלים הלומדים בהכשרות מקצועיות- במטרה לעודד יציאתם של עובדים או מובטלים להכשרה מקצועית או הסבה מקצועית, ועל מנת לסייע להם לשוב לשוק התעסוקה ולמסלול של צמיחה, הוחלט לבטל באופן קבוע ההפחתה בגובה 30% בדמי אבטלה למובטלים המשתתפים בהכשרה מקצועית. עבורם השאלה מתי מסתיים תשלום החלת, מקבלת תשובה של הארכת זמן. 

מה זה חל”ת גמיש ואילו הטבות הוא מקנה למובטלים 

הארכת אפשרות המימוש של מענק לעובדים בשכר נמוך (חל”ת גמיש): מובטלים העומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי זכאים למענק למשך 4 חודשים ובלבד שחזרו לעבוד עד ה-30.4.21. על מנת לעודד חזרת עובדים נוספת, תינתן אפשרות לקבל את המענק לעובדים שישובו לתעסוקה עד ל 30 ביוני 2021, כך שאלו יוכלו להשתמש במנגנון עד לחודש אוקטובר 2021. מענק זה יאפשר לענפים שטרם שבו לפעילות מלאה, בעיקר עקב מגבלות הקורונה, כגון ענפי התיירות, להתאים את עלויות השכר בהתאם להתאוששות הפעילות העסקית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *