משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס

משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס הכנסה 

משבר הקורונה הוציא מאות אלפי ישראלים לחלת ולבידוד ורובם מקבלים דמי אבטלה שלא בהכרח מספיקים לקיום שוטף. על מנת לא לשבור חסכונות או לפדות כספי פיצויים קיימים מספר דרכים לבצע בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס או באמצעות בקשה ישירה מקופת הגמל . כתבה מיוחדת על משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס הכנסה  – הורדת טפסים מסוף העמוד 

משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס הכנסה 

משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס הכנסה

החיסכון הפנסיוני כספי תגמולים וכספי פיצויים 

החיסכון הפנסיוני של השכירים במדינת ישראל מורכב משני רכיבי הפקדה. רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שכל אחד מהם כפוף למערכת כללי מיסוי שונים. בכתבה היום נסביר כיצד ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס מרכיב התגמולים באמצעות אחד משני הטפסים הבאים :

1 בקשה ממס הכנסה למשיכת תגמולים ללא מס טופס 159
2 בקשה מקרן הפנסיה או קופת הגמל למשכית תגמולים ללא מס טופס 159 א

מתי ניתן לקבל כפסי תגמולים פטורים ממס הכנסה 

1 מקרה של נכות 75% לאחר הצטרפות לקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל

2 הוצאות רפואיות של החוסך או קרובו מגיעות מעל חצי מההכנסה השנתית ( לא כולל טיפולי שיניים)

3 מיעוט הכנסות של החוסך ובן זוגו . יש לקחת בחשבון את כל ההכנסות לרבות קצבאות כך שיחד עם משיכת התגמולים עם יגיעו יחד לפעמיים שכר המינים לתקופה ההשלמה מקרן הפנסיה

4 משיכת כספי פנסיית שאירים באופן חד פעמי על חשבון תגמולים בעתיד

חשוב לזכור לפני משיכת פנסיה ללא מס הכנסה 

מודבר בפטור זמני מתשלום מס הכנסה על החיסכון הפנסיוני.  המשיכה תפגע בחיסון לגיל פרישה וביכולת של החיסכון לייצר רווחי הון פטורים תשלום מס רווחי הון. עדיי זו אופציה עדיפה על הלוואות חוץ בנקאיות בריבית גבוהה. יש לוודא טרם משיכת הכספים שלא נפגעו זכויות ביטוחיות בעל ערך כספי גבוהה כמו ביטוח חיים אובדן כושר עבודה שחרור מתשלום פרמיה .

להורדה מהאתר טופסי 159 +159א מעודכנים

טופס 159 רשות המיסים פטור ממס על קופת גמל

השירות המוצע כולל הגשת בקשה לקבלת כספי חיסכון ללא מס באמצעות מימוש תקנות הקופות הגמל סעיפים 34 ו 38 לתקנות מס הכנסה. הכתבה אינה מחליפה ייעוץ מקצועי על פי כל דין . לפני ביצוע הפעולה מומלץ לבצע איתור כספים אבודים שייתכן שאתם זכאים להם למשיכה עם פטור ממס הכנסה בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס

Leave a Reply

Your email address will not be published.