מענק שימור עובדים 2021 הגשת תביעה

מענק שימור עובדים כסף נטו למעסיק 

אחרי שהעסקים בישראל קבלו מענק פעימה ראשונה שנייה ואפילו חמישית הגיע תורו של מענק שאמור לסייע באופן ישיר למעסיקים לשמר עובדים בעסק שלהם. ראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על מענק שימור עובדים כסף נטו למעסיק

עדכון יוני 2021 

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, החליט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות עד ל-31.08.2021.

בהתאם להחלטת הממשלה, התקופה המקורית להגשת בקשות לעסקים הינה עד לסוף חודש יוני 2021. עם זאת, למנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ניתנה האפשרות להאריך את התקופה להגשת בקשות בעוד כחודשיים. בשל פניות עסקים שטרם הספיקו להגיש את הבקשה למענק, החליט מנהל הסוכנות, רן קויתי, להאריך את תקופת ההגשה עד לסוף חודש אוגוסט 2021.

מענק שימור עובדים כסף נטו למעסיק הגשה

מענק שימור עובדים כסף נטו למעסיק הגשה

סדרת צעדים עם מענקים לעסקים בגלל הסגר 

להלן סדרת המענקים החדשים במסגרתם עסקים יקבלו כסף מהמדינה בגלל הסגר.

מענק הוצאות קבועות לעסקים שנפגעו ב-25% ומעלה ולא רק ב-40%

הרחבת היקף הלוואות בערבות מדינה

הקדמת תשלומי מענקים לעסקים בגלל הקורונה. ההגשה ישירות באתר רשות המיסים ללא צורך בפניה לפקיד שומה

כמה מקבל מעסיק מענק שימור עובדים 

5000 שח לעובד לחודש, זה הסכום הצפוי למעסיק שלא יפטר עובדים במהלך החודשים הקרובים. המענקים החדשים מצריכים חקיקה. מאיפה יבוא הכסף? אל תשאלו.

סימולטור מענק לעסקים על אי פיטורי עובדים 

במסגרת רשת בטחון כלכלית לעסקים ועצמאים המעסיקים עובדים נוספים, הוגדרה נוסחת חישוב לגובה המענק, לפי הפגיעה בכנסות העסק, נתון שכבר קיים בידי מס כנסה ואשר שמש לחישוב מענק רשת בטחון סוציאלי לעסקים. לצד נתון זה תובא בחשבון הירידה במחזור המכירות. כמו התמיד הנוסחא של האוצר לא לקוחת בחשבון צמצום הוצאות של עסקים או התייעלות של עצמאים על רקע המצב הנוכחי

שיעור הפגיעה בעסק 40-25% 5000 שח על כל עובד שנשאר מעל 80%
שיעור הפגיעה בעסק 60-40% 5000 שח על כל עובד שנשאר מעל 70%
שיעור הפגיעה בעסק 60-80% 5000 שח על כל עובד שנשאר מעל 55%
מעל 80% שיעור הפגיעה בעסק 5000 שח על כל עובד שנשאר מעל 40%

יותר הלוואות בערבות מדינה אשראי זול גיוס הון לעסקים בעיקר בתחום עסקים קטנים ובינוניים ב-18 מיליארד שקלים ל 40 שכבר הוציאה לשוק המימון בישראל. המדינה תפעל גם להקמת קרן לביטוח אשראי ( משונה שלא היה קיים עד היום) על מנת לשכלל את שוק ההון בישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *