מענק קליטת עובדים בעסק הגשת בקשה

מענק קליטת עובדים בעסק הגשת בקשה

חדשות למעסיקים בישראל. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסייעת למעסיקים בקליטת עובדים נוספים בשוק העבודה באמצעות השתתפות בעלות שכר העובדים החדשים.

נוכח השינויים בתעסוקה בצל משבר הקורונה הרשות יוצאת במקצה חדש של הוראת מנכ"ל  לשנת 2020 , ובו מספר הקלות משמעותיות בתנאי המסלול ביחס לשנים קודמות.

מי זכאי למענקי קליטת עובדים 

המסלול מתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך וכן מעסיקים מאזורי עדיפות לאומית. סכום הסיוע עבור כל עובד הינו 30% - 20% מתוך עלות שכר העובד לתקופה של עד שנתיים, כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,000 ₪.

השנה נוסף מסלול מהיר המתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים אשר אינם זכאים למענק ע"פ חוק עידוד התעסוקה, לרבות עובדים מהציבור הכללי בפריפריה. מסלול זה הינו בשיטת כל הקודם זוכה.

המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 13.09.2020 עד השעה 15:00.

אתר המיסים המרכזי של ישראל ! חדשות מס הכנסה הטבות למעסיקים רשות המיסים משרד הכלכלה מענקים פעימה שלישית , מענק עצמאים אוגוסט , שירותי הרשמה לאזור אישי רשות המיסים

כתבות עם הסברים על עידוד תעסוקה בישראל ריכוז הטבות למעסיקים. מענק קליטת עובדים בעסק הגשת בקשה תנאי זכאות מענקים לעסקים ריכוז המענקים לעסקים מימון הלוואות מדינה מענקי השרדות למשבר הכלכלי 2020 פרסום חינם הטמעת EMV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *