מענק עבודה 2018 בדיקת זכאות

מענק עבודה 2018 בדיקת זכאות

מענק עבודה 2018 בדיקת זכאות . כמו בכל שנה מחלקת המדינה מענק עבודה הנקרא מס הכנסה שלילי לעובדים בעלי שכר נמוך. הגדרת זכאות למענק עבודה מעוגנת בתקנות מס הכנסה .

להלן תנאי זכאות למענק עבודה 2018

מענק עבודה בדיקת זכאות 2018

למענק עבודה זכאים שכירים ועצמאים שעבדו במהלך שנת 2017  ודווחו על הכנסה באמצעות דוח מס הכנסה לעצמאי או תלוש שכר לשכיר.

מי זכאי למענק עבודה ? מי שעומד בשלות התנאים הבאים

1 מבחן גיל :   גיל 23  ומעלה ויש לך ילדים או גיל 55 ללא ילדים
2  מבחן משקיע בדירות : במהלך שנת המס 2017 ,מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת
זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין )כגון: דירה, חנות,
מגרש וכדומה  בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50% .

3 . מבחן ההכנסה והגיל ( אחד משני התנאים ) או שיש למבקש מס שלילי ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה גם ללא ילדים  או הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 7020 ₪ ונמוכה מ- 1486 שח לחודש .

שימו לב ! לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל .

הטבות מס הכנסה שלילי מענק עבודה 2018  חד הורית 

אם הנך “הורה יחיד” ( הטבות מס לחד הורי ) במשפחה חד-הורית נדרש מבחן ההכנסה הכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ- 2701 ₪ ונמוכה מ 4229 שח .

לעניים הטבות מס הכנסה שלילי מענק עבודה לחד הורי נחשב בתקנות מס הכנסה רשות המיסים.

הגדרת הורה יחיד מס שלילי : מי שעונה על ההגדרה עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו .

מס הכנסה שלילי להורה עם  שלושה ילדים או יותר

הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ7020 ₪ ונמוכה מ- 7576שח

אם הנך “הורה יחיד”, במשפחה חד-הורית, נדרש שהכנסתך כאמור תהיה גבוהה מ- 2701 ₪ ונמוכה 11506 

בדיקת מענק עבודה 2017

בדיקת זכאות למענק עבודה 2017 ניתן לברר זכאות מענק עבודה על ידי מחשבון באתר רשות המיסים באמצעות סימולטור לחישוב מענק עבודה

סימולטור מענק עבודה

סימולטור מענק עבודה נקרא גם מחשבון מס שלילי מוצג באתר רשות המיסים .

חשוב לדייק בנתונים שאנו מקישים במחשבון וממילא רשות המיסים מס הכנסה מסייגת את תוצאות המחשבון ומה שקובע חישוב זכאות למענק עבודה 2018 לפי מערכות מס הכנסה. 

מענק עבודה חדשות מתי מקבלי מענק עבודה 

שלום המענק תלוי במועדי הגשת תביעה למענק עבודה :
אם הוגשה תביעה למס הכנסה שלילי הוגשה עד 30 ביוני 2018 המענק ישולם בארבעה תשלומים שווים
15 -וב 2018 בדצמבר 15 , 2018 באוקטובר 15 , 2018 ביולי 15  בפברואר 2019.

אם הוגשה תביעה למענק עבודה 2018 עד 30 בספטמבר 2018 ,המענק ישולם בשלושה תשלומים שווים
במועדים אלה: 15 באוקטובר 2018 , 15 בדצמבר 2018 וב- 15 בפברואר 2019.
אם הוגשה תביעה מס שלילי עד 30 בנובמבר 2018 ,המענק ישולם בשני תשלומים שווים
במועדים אלה: 15 בדצמבר 2018 וב- 15 בפברואר 2019.
אם סכום מענק עבודה החזר מס שלילי שנקבע הוא עד 800 ,₪ המענק ישולם בתשלום אחד, במועד בו יש
לשלם את התשלום הראשון, בהתאם למועד הגשת התביעה.

הגשת בקשה למענק עבודה

טופס מקוון באתר רשות המיסים מס הכנסה – מיועד למי שכבר הגיש תביעה למס שלילי בעבר  או בדואר ישראל.

הגשת תביעה למענק עבודה  אצל פקיד שומה במס הכנסה ניתן להגיש תביעה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים. בשנת 2018 , ניתן להגיש תביעה, באמצעות היישום המקוון עבור שנות המס 2016 ו-2017.

סניפי דואר ישראל  – עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר, להזדהות באמצעות תעודת זהות בפני פקיד הדואר ולהשיב לגבי פרטיך האישיים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *