מענק עבודה לנשים לפני גיל פרישה : העלאת גיל הפרישה לנשים מזכה במענק נוסף

מענק עבודה לנשים לפני גיל פרישה : העלאת גיל הפרישה לנשים מזכה במענק נוסף

ייתכן שחלק מהשינויים במשק יזכו רבבות נשים בתשלום מיוחד של מס הכנסה שלילי. כעת ניתן לבדוק זכאות. מענק עבודה לנשים לפני גיל פרישה : העלאת גיל הפרישה לנשים מזכה במענק נוסף : הודעה חשובה לנשים לפני הפנסיה עקב השינוי. בדקי כעת זכאות למס שלילי.

 עוד באתר- קביעת תור לפקיד שומה לקבלת מענקים והחזרים 

עדכון גיל הפרישה יביא למענק עבודה לנשים לפני הפנסיה כך זה עובד 

נשים המושפעות מהעלאת גיל הפרישה יכולות להגיש בקשות למענק עבודה בתנאים משופרים. נוצר מצב ייחודי בעולם המס הישראלי. לראשונה, זכאיות יוכלו לקבל מקדמה על חשבון המענק כבר בשנה השוטפת.

מענק עבודה לנשים לפני גיל פרישה

מענק עבודה לנשים לפני גיל פרישה

מס הכנסה שלילי 2022 עד מתי אפשר להגיש ? מי זכאית ?  

החל מהיום, נשים העובדות כשכירות ומושפעות מהעלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-65, יכולות לממש את זכאותן למענק עבודה בתנאים משופרים. שכירות שנולדו לאחר ה-1 בינואר 1960, גילן מעל 60 והן עומדות בקריטריונים שנקבעו בחוק יכולות מהיום להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון מענק העבודה עבור שנת 2022, אם הכנסתן החודשית הממוצעת גבוהה מ-800 ₪ ונמוכה מ-7,760 ₪.

מתי נכנס הכסף לבנק מס שלילי 2022 ?

רשות המיסים תעביר מקדמה על חשבון הזכאות הכוללת. המקדמה הינה בשיעור של 60% מסכום המענק המלא ותשולם ב-4 פעימות: הראשונה תוך 15 ימים ממועד הגשת הבקשה, השנייה ב-15 ביולי של אותה שנה, השלישית ב-15 באוקטובר של אותה שנה והרביעית ב-15 בינואר של השנה העוקבת. יתרת המענק תשולם במועדים הקבועים בחוק.

המקדמה מהווה הטבה ייחודית ביחס ליתר הזכאים והזכאיות, אשר מקבלים את המענק כולו במהלך השנה שלאחר השנה המזכה. לצד המקדמה מעניק החוק הטבות נוספות לנשים המושפעות מהעלאת גיל הפרישה, כמו שיעורי מענק מוגדלים וטווח הכנסה מזכה מורחב לעומת יתר האוכלוסייה, אשר זכאית למענק רק כאשר ההכנסה החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-7,030 ₪.

נשים עצמאיות בעלות עסק פטור גם זכאיות להחזר מס הכנסה

נשים עצמאיות העומדות בקריטריונים יוכלו להגיש בקשה למענק עבור שנת 2022 החל מה-1 בינואר 2023 ולאחר שיגישו את הדו”ח השנתי. המענק לעצמאיות ישולם במועדים הקבועים בחוק: פעימה ראשונה ב-15 ביולי 2023, פעימה שנייה ב-15 באוקטובר 2023, פעימה שלישית ב-15 בדצמבר 2023 ופעימה רביעית ב-15 בפברואר 2024.

את הבקשה למענק ניתן להגיש דרך המערכת המקוונת. לקבלת סיוע ותמיכה במימוש הזכאות ניתן לפנות למרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים בטלפון *4954 בימים א’-ה’ בשעות 8:15 – 15:45.

טבלאות גיל הפרישה לנשים בגילאי 60 עד 65 שנים, בהתאם לתאריך הלידה כפי שמופיע בטבלה
תאריך הלידה גיל הפרישה
עד 6/1944 גיל 60
מ-7/1944 עד 8/1944 גיל 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945 גיל 60 ו-8 חודשים
מ-5/1945 עד 12/1945 גיל 61
מ-1/1946 עד 8/1946 גיל 61 ו-4 חודשים
מ-9/1946 עד 4/1947 גיל 61 ו-8 חודשים
מ-5/1947 עד 12/1959 גיל 62
מ-1/1960 עד 12/1960 גיל 62 ו-4 חודשים
מ-1/1961 עד 12/1961 גיל 62 ו-8 חודשים
מ-1/1962 עד 12/1962 גיל 63
מ-1/1963 עד 12/1963 גיל 63 ו-3 חודשים
מ-1/1964 עד 12/1964 גיל 63 ו-6 חודשים
מ-1/1965 עד 12/1965 גיל 63 ו-9 חודשים
מ-1/1966 עד 12/1966 גיל 64
מ-1/1967 עד 12/1967 גיל 64 ו-3 חודשים
מ-1/1968 עד 12/1968 גיל 64 ו-6 חודשים
מ-1/1969 עד 12/1969 גיל 64 ו-9 חודשים
מ-1/1970 ואילך גיל 65

Leave a Reply

Your email address will not be published.