מענק סיוע פטור ממעמ

מענק סיוע פטור ממעמ כך אשרה ועדת הכספים

בשורה טובה לעסקים שקבלו מענק השתתפות בהוצאות . לפי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מענק סיוע פטור ממעמ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את בקשת שר האוצר, ישראל כ”ץ ורשות המסים לתקן את תקנה 3 לתקנות מע”מ, כך שיקבע כי מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולכן לא יחול לגביו מע”מ.

מי שכבר שלם ודווח יכול להזדכות על המעמ

החלטת הממשלה מס’ 5015 קבעה את המענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. סעיף 12(א) לחוק מע”מ קובע כי תרומה, תמיכה או סיוע אחר שיקבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו. יחד עם זאת, נקבע כי הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

לפיכך, פנה שר האוצר לוועדת הכספים עם הצעה לתקן את תקנה 3 לתקנות מע”מ ולקבוע כי המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ולא יחול לגביו מע”מ. התיקון המוצע הוא בהוראת שעה מ-12.5.2020 ועד ל- 31.12.2021.

כזכור, בשבוע שעבר הודיעה רשות המסים כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדוח התקופתי בהתאם.

מענק סיוע פטור ממעמ באישור ועדת הכספים של הכנסת הוחלט על פטור ממס ערך נוסף על מענק השתתפות בהוצאות . מי שדווח ושלם מס ערך מוסף יזדכה לפי סעיף 23א

אחוז מס ערך מוסף בישראל 2020

אחוז המעמ בישראל עומד כיום על 17% ממחיר העסקה לפני מעמ.

מחשבון מס ערך מוסף מעמ הפוך

לרשותכם באתר מחשבון מס ערך ומסף עם אפשרות לביצוע חישוב הפוך מעמ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *