מענק לימודים ביטוח לאומי 2020

מענק לימודים ביטוח לאומי 2020 שנת הלימודים תשפא

על רקע המשבר הכלכלי של 2020 ישנה חשיבות רבה למימוש זכויות ביטוח לאומי. בחודש אוגוסט משלם הביטוח הלאומי את מענק לימודים ביטוח לאומי 2020 לשנת הלימודים תשפ”א . מי שלא הסדיר תביעת ביטוח לאומי לא יקבל את המענק. בסוף העמוד הורדת טופס להגשת תביעה

מענק לימודים ביטוח לאומי 2020 כמה מקבלים

מענק לימודים ביטוח לאומי 2020 כמה מקבלים

מי זכאי למענק לימודים ביטוח לאומי

חלק מהזכאים מקבלים באופן אוטומטי את המענק. תובעים שכבר הגישו תביעה בשנים קודמות אמורים לקבל את הכסף ישירות לחשבון הבנק במידה והם עומדים בתנאי הזכאות. חלק מהזכאים צריכים להגיש טופס תביעה לביטוח לאומי או להגיש תביעה באתר.

אוכלוסיות זכאיות למענקים לקראת שנת הלימודים

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי , הורה יחידני , אמהות גרושות
משפחות עם 4 ילדים או יותר שמקבלות את אחת מהקצבאות של נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים.
משפחות שעומדות בקריטריון הסטטוס ויש להן ילדים נולדו בתאריך בתאריכים מ-1.1.2003 עד 31.12.2014 .
סכום המענק בשנת הלימודים תשפ”א הנו 1,021 ש”ח לכל ילד.

כמה מקבלים עבור מענק לימודים השנה

השנה ישלם ביטוח לאומי , ללא קשר למענקים אחרים או כפל קצבאות מענק בסכום 1,021 ש”ח לכל ילד. המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2020. הכסף נועד לממן את הוצאות חזרה לבית הספר , רכישת ציוד מחשבים ללמידה בזום ,  מכשירי כתיבה , תיק בית ספר , תלבושת אחידה וביגוד.

טופס תביעה מענק לימודים 5015

באמצעות טופס זה ניתן להגיש לביטוח לאומי תביעה לקבלת המענק .

יש למלא את הטופס ולצרף אישורים נוספים לפי הנדרש בחלק ב’. במקרה ואתה אפוטרופוס או ממונה המקבל את הקצבה בעבור הילדים, חובה עליך למלא את כל הפרטים המתייחסים להורה שבגינו נתבע מענק הלימודים. לידיעתך – על פי ה חוק, לא יאושר תשלום מענק לימודים אם חלפו יותר מ – 18 חודשים ממועד הזכאות למענק עד למועד הגשת התביעה.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר

הורדה מהאתר הדפסת טפסים ביטוח לאומי 

טופס תביעה מענק לימודים 5015 ביטוח לאומי טפסים מקוונים

מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרי מס הכנסה לשכירים ועצמאים תוספת הכנסה נטו למשפחה באמצעות אתר המיסים של ישראל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *