מענק בעל שליטה התנאים לזכאות שלך שונים

מענק בעל שליטה התנאים לזכאות שלך שונים

רשות המיסים פרסמה הבהרה דחופה ביחס למענק השתתפות בהוצאות. חדשות מס הכנסה ומידע למייצגים מענק בעל שליטה התנאים לזכאות שלך שונים. הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות

מענק בעל שליטה תנאי זכאות

מענק בעל שליטה תנאי זכאות

הסבר על מענק בעלי שליטה 2021

רשות המסים מפרסמת הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות. המידע רלוונטי לזכאים, למגישי בקשות באתר האישי ולמייצגים במס הכנסה. 

הרשות מבהירה כי לצורך זכאות למענק, שכיר בעל שליטה חייב לקבל משכורת במשך שישה חודשים החל מהתקופה הקובעת כהגדרתה בחוק עד תחילת תקופת הזכאות הרלבנטית לתביעה, אף שאינם רצופים, ובתנאי שעמד ביתר התנאים שנקבעו בחקיקה.

הפרשנות של רשות המיסים- לטובת בעלי השליטה 

הבהרה זו באה לאחר שבעקבות בירור הסוגיה מול הביטוח הלאומי, ומתוך רצון שלא לפגוע בציבור השכירים בעלי השליטה, הועדפה פרשנות מקלה הנסמכת על כך שתנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים קובעים- 

1 חובת קיומה של תקופת אכשרה בת שישה חודשים

2 שאינם בהכרח רצופים

3 במשך 12 החודשים שקדמו לתביעה לדמי אבטלה.

קנסות רשות המיסים

קנסות רשות המיסים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *