מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות

מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות

רשות המיסים הודיעה כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות התפרצות הקורונה בחודשים ינואר פברואר. כל הפרטים אודות מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות. כך תוכלו להגיש תביעה. כמה כסף מקבלים? מתי נכנס המענק לבנק?.

מי זכאי לקבל לחשבון הבנק מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות

במסגרת זו יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק עסקים קטנים ובינוניים לרבות מלכ”רים בעלי מחזור שנתי של 18 אלף שקל ועד 80 מיליון שקל בשנה, שחלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2022, ביחס לתקופות הבסיס כהגדרתן בחוק. כל המידע אודות מענק ינואר פברואר 2022 מתי נפתח.

מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות מתי נכנס הכסף לבנק כמה מקבלים

מענק אומיקרון הגשת תביעה 2022 לעצמאים וחברות מתי נכנס הכסף לבנק כמה מקבלים

התנאים לקבלת המענק לזכאים. מי יכול להגיש בקשה לקבלת פיצוי ? 

לצורך עמידה בתנאי הזכאות וחישוב המענק, ישנם מספר תנאים מצטברים:

על העסקים להגיש את כל הדוחות התקופתיים למע”מ

יש להגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה, הנדרשים לצורך חישוב המענק.

איך מגישים?. הגשת הבקשות למענק תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים.

שימו לב לחלוקת העסקים לפי ההכנסות בשנת הבסיס, שנת המס 2019.

1 עצמאים יחידים בעלי עסק קטן – מחזור עסקאות של עד 300,000 ש”ח
2 עצמאים עם מחזור פעילות מעל 300,000 ש”ח ושאינו עולה על 80 מיליון ש”ח
3 חברות עם מחזור פעילות שבין 18,000 ש”ח ושאינו עולה על 80 מיליון ש”ח

תכלס עמה כסף מקבלים הזכאים שעמדו בתנאים?

סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות של העסקים בשנת הבסיס, בהתאם למועד פתיחת העסק:

18,000 שח -50,000 שח , סכום המענק: 3,000 שח

50,000 שח -100,000 שח , סכום המענק: 4,350 שח

100,000 שח -150,000 שח , סכום המענק: 5,300 שח

150,000 שח -200,000 שח , סכום המענק: 6,250 שח

200,000 שח -250,000 שח , סכום המענק: 8,000 שח

250,000 ₪-300,000 שח , סכום המענק: 9,350 שח

עוד באתר – האם באמת אפשר לבטל העברה בביט ?

למי שאינו מוגדר עסק קטן להלן סכומי המענק 2022 כמה כסף מקבלים?

שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק שלא ניתן לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת (למשל: שכר דירה, הוצאות מימון וכדומה), בתוספת רווח עד תקרה של 15,000 ש”ח .

מקדם זה לא יעלה על 40%.

במקרים בהם רשות המסים שוכנעה כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק, ניתן לקבוע שיעור מקדם אחר הכולל בתוכו רווח עד תקרה של 15,000 ש”ח ובכל מקרה הוא לא יעלה על 40%.

המענק המינימלי: 8,600 ש”ח

המענק המקסימלי: 600,000 ש”ח

תוך כמה זמן מאושרת התביעה? תקרות הפיצוי לפי מחזור שנתי. 

עסק עם מחזור של עד 300,000 שח מחזור שנתי

עוסק יחיד שמחזור עסקו בשנת הבסיס היה עד 300 אלף ש”ח יגיש בעצמו את הבקשה באזור האישי שלו, וזמן הטיפול בבקשות עוסקים אלו לא יארך יותר משבוע אחד.

מעל 300,000 מחזור שנתי

יתר בעלי העסקים יכולים להגיש את הבקשה בעצמם או על ידי מייצג מטעמם. במקרה זה, אם הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות, זמן הטיפול בבקשות עוסקים אלו הוא עד 100 ימים.

כמו כן, במקרה זה, אם התביעה הוגשה במועד, אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה, תועבר לעוסק מקדמה של עד 60% מהסכום לו זכאי בהתאם לשיקול דעת המנהל, עד להשלמת הטיפול בבקשה.

עם השלמת הטיפול תשולם יתרת מענק אומיקרון לעצמאים לחשבון הבנק המצוין בטופס, לאחר שנוכתה ממנה המקדמה ששולמה. העוסקים, יקבלו מידע על כל פעולה שתתבצע במהלך הטיפול בבקשה באמצעות הודעת טקסט ודואר אלקטרוני.

איפה מגישים בקשה לקבלת מענקים לעצמאים 2022 , מענק אומיקרון לעסקים

יש להיכנס לאזור האישי של רשות המסים ולהגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות ואת הבקשה למענק הוצאות.

ניתן להיכנס לאזור הייעודי להגשת הבקשה למענק באזור האישי של רשות המסים, תחת הכותרת “מענק לעסקים בתקופת הקורונה”.

באתר רשות המיסים 

Leave a Reply

Your email address will not be published.