מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים

מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים

רק 38% מתקציב מענק פעימה שלישית הנקרא גם מענק השתתפות בהוצאות נוצל עד כה. רשות המיסים חשפה את נתוני מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים ממנו עולה כי תקציב פעימה ראשונה נוצל כמעטו במלואו.

5 מליארד שקל תקציב

5,200,000,000 זהו תקציב הפעימה השלישית שעד כה נוצל רק מחצית ממנו. למעלה מ 300,000 עסקים קבלו מעקנ מלא או מקדמה. ורק אחוז קטן של התביעות לא אושר.

החזרי מס ומענקים – מי שלא מגיש בקשה לא מקבל

בדומה להחזרי מס הכנסה לשכירים מענקי הסיוע של הממשלה באמצעות רשות המיסים משולמים רק למי שהגיש תביעה באמצעות האתר האישי של מס הכנסה. לתשומת לב העצמאים ובעלי העסקים – הגשת הבקשות לפעימה השנייה ושלישית נמשכת. אי צורך לגשת לפקיד שומה וניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט.

מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים כמה אושרו

מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים כמה אושרו

פעימה ראשונה מליארד שקל לעצמאים

במסגרת בקשה לקבלת פעימה הראשונה לעצמאים שלמה המדינה סכום של כמעט מליארד שקלים למספר של כמעט רבע מליום זכאים . מרבית התקציב לפעימה זו כבר נוצל.

פעימה 3 – השתתפות בהוצאות קבועות

פעימה זו נחשבת למתגמלת ביותר לעסקים הנחלקים ל 2 קטגוריות על פי המחזור הכספי. עצמאים עד 300,000 שח ועסקים עם מחזור של עד עסקים עד 20 מיליון . בנוסף החליטה הממשלה להרחיב את מעגל הזכאים באמצעות שינוי שיטת החישוב והרחבתה ההתחשבות בירידה במחזור גם על מאי יוני, עסקים רבים, הפועלים על בסיס מזומן עדיין לא הגישו בקשה למענק.

אולמות אירועים מענקי קורונה

מתוך אלפי אולמות האירועים בישראל הגישו רק בעלי העסקים רק 528 בקשות, מתוכן אושרו לתשלום 441 בקשות, המהוות 83% מסה”כ הבקשות. 68 בקשות נמצאות בטיפול ובגין 19 בקשות נשלחה הודעת סירוב עקב אי עמידה בתנאי מענק השתתפות בהוצאות.

ענף המסעדנות בראש מקבלי המענקים

זעקת המסעדנים , מוצדק או לא , גררה אחריה 4,811 בקשות למענק הוצאות . מתוכן אשרה רשות המיסים תשלום 4,130 בקשות, המהוות כ 86% מסה”כ הבקשות. 360 בקשות נמצאות בטיפול ובגין 142 בקשות נשלחה הודעת דחיה עקב אי עמידה בתנאי המענק.

ענף השירותים סיוע לכ 86% מהעסקים בגלל משבר הקורונה

מספר המגישים בקשות למענק היה גדול ביותר בתחום השירותים. 43,737 עסקים הגישו בקשה ומס הכנסה אשר תשלום ל 38,010 בקשות המהוות 86% מסה”כ הבקשות. 4,457 בקשות נמצאות בטיפול ובגין 1,270 בקשות נשלחה הודעת דחייה עקב אי עמידה בתנאי המענק.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *