מענקים לעצמאים מאי יוני 2021: הגישו בקשה למענק האחרון!

מענקים לעצמאים מאי יוני 2021: הגישו בקשה למענק האחרון!

מאות אלפי עצמאים נערכים בימים אלו להגשת בקשה חדשה באזור האישי של רשות המיסים על מנת לקבל לחשבון הבנק שלהם את המענק האחרון בסדרת מענקי רשת ביטחון סוציאלית לעסקים. מענקים לעצמאים מאי יוני 2021 בדיקת זכאות למענק האחרון.

מענקים לעצמאים מאי יוני 2021

מענקים לעצמאים מאי יוני 2021

 

עוד באתר – שעות קבלת קהל מס הכנסה 

מי זכאי למענקי 2021 השתתפות בהוצאות

פגיעה במחזור עסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים מקבילים בשנת 2019 – על פי מחזור עסקאות בשנת 2019:

בתקופות הזכאות נובמבר דצמבר 2020 וינואר פברואר 2021 כמפורט:

בין 18,000 ₪ – עד 100 מיליון ₪ – הפגיעה עולה על 25%

בין 100 מיליון ₪ – עד 200 מיליון ₪ – הפגיעה עולה על 40%

בין 200 מיליון ₪ – עד 400 מיליון ₪ – הפגיעה עולה על 60%

סימולטור מענקי מס הכנסה לעצמאים

חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות הדו-חודשיים בין תקופת המענק לתקופה המקבילה לה בשנת 2019 (כך גם לגבי תקופת הזכאות מאי-יוני 2021, תקופת הבסיס היא מאי-יוני 2019), שמוכפל במקדם השתתפות בהוצאות קבועות ובמקדם שיעור הירידה במחזור.

רשימת מענקי רשת ביטחון כלכלית לעצמאים השתתפות בהוצאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

מאי-יוני 2020 (1.5.2020 עד 30.6.2020)

יולי-אוגוסט 2020 (1.7.2020 עד 31.8.2020)

ספטמבר-אוקטובר 2020 (1.9.2020 עד 31.10.2020)

נובמבר-דצמבר 2020 (1.11.2020 עד 31.12.2020)

ינואר-פברואר 2021 (1.1.2021 עד 28.2.2021)

מרץ-אפריל 2021 (1.3.2021 עד 30.4.2021)

מאי-יוני 2021 (1.5.2021 עד 30.6.2021)

תנאי הזכאות למענק לעסק קטן פטור ממע”מ 

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.

הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:
1 חלה ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019, למעט בחודשים יולי אוגוסט 2020 בהם נדרשה ירידה של 40%.

2 חודשי הזכאות שאושרו: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021.

חדשות מס הכנסה מתי נכנס המענק לחשבון הבנק. הגשת בקשה לקבלת תשלום מהמדינה עבור השתתפות בהוצאות לעצמאים, עסקים, חברות בע”מ. כמה מענק מקבל עצמאי. כל הפרטים באתר המיסוי של ישראל. חדשות מס הכנסה. מידע למייצגים ברשות המסיים.

את הבקשה למענק יש להגיש באתר האישי של רשות המיסים ולא על ידי פניה ישירה לפקיד שומה או באמצעות טופסי מס הכנסה. סכום המענק חייב בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי אך אינו חייב במעמ. על מקבל המענק להוציא חשבונית קבלה לרשות המיסים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *