טופס מע”מ מס ערך מוסף

מע”מ מס ערך מוסף הוא מס המוטל כל כל עסקה במדינת ישראל בשיעור מס אחיד ממחיר העסקה. שיעור מע”מ מס ערך מוסף השתנה מאז כניסתו לתוקף בשנת 1976 והוא עומד כעת על  18% מסך העסקה לאחר שעודכן לאחרונה בשנת 2013 .

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק. יצוין כי במקביל מוטל מע”מ על יבוא טובין בידי כל אדם.

דוגמא לחישוב מע”מ מס ערך מוסף  : עלות המוצר 10,000 ש”ח , פלוס מע”מ מס ערך מוסף 18%  סה”כ עלות המוצר  18,000 ש”ח  .

 בעמוד זה באתר הכלכלן ניתן למצוא את כל טופסי מע”מ מס הכמסה

02.06.13 עלה המע”מ ל18%
01.09.12 עלה המע”מ ל-17%
1.01.10  ירד המע”מ ל-16%
01.07.09 עלה המע”מ ל-16.5%
01.07.06 ירד המע”מ ל-15.5%
01.09.05 ירד המע”מ ל-16.5%
01.03.04 ירד המע”מ ל-17%
15.06.02 עלה המע”מ ל-18%
01.01.93 ירד המע”מ ל-17%
01.01.91 עלה המע”מ ל-18%
01.03.90 עלה המע”מ ל-16%
01.10.85 ירד המע”מ ל-15%
01.06.85 עלה המע”מ ל-17%
01.08.82 עלה המע”מ ל-15%
01.11.77 עלה המע”מ ל-12%
חוק מע”מ  נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 שיעור המע”מ במועד זה נקבע ל- 8%.

מספר טופס שם טופס קישור לטופס
18 הודעה על סגירת עסק/הצהרה
22 בקשה לרישום עוסק זר
24 טופס מע”מ 24 – רישום כמלכ”ר
29 בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעה
36 בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס
501 בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים
821 רישום לצורכי מס ערך מוסף
822 עדכון פרטי עוסק
823 הודעה על אי פעילות זמנית
872 דו”ח תקופתי – תכנוני מס
9000 “טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע”מ לשנת המס 2012 – נספח ג’ להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)
9005 “טופס בקשה להסרת מלכ”ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע”מ לשנת המס 2012 – נספח ב’ להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)
9010 “טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע”מ לשנת המס 2012 – נספח א’ להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)