מס שולי 2018

מס שולי 2018

טבלאות מס הכנסה 2018 מעודכנות לחישוב  מס הכנסה ממשכורת לשנת 2018 ונתוני מס שולי 2018

מס שולי 2018 כמה מס הכנסה נשלם

תשלום מס הכנסה לפני זיכוי על ידי נקודת זיכוי 2018 שווה 216 ש”ח , נקבע על ידי מדרגות מס שוליות. זאת אומרת שמי שמצוי בשכר ברוטו של מדרגה מסוימת לא משלם על כל השכר ברוטו את המס של המדרגה אלא יש צורך לבצע חישוב מס לכל מדרגת שכר בנפרד.

כמה מס משלמים על משכורת של 10,000

עד 6240 מס הכנסה 624 ש”ח

בין 6241-8590 מס הכנסה 329 ש”ח

בין 8591-10000 מס הכנסה 282 ש”ח

סה”כ מס הכנסה על שכר של 10000 ש”ח , לפני נקודות זיכוי ממס הכנסה  =1235 ש”ח

גבר עובד במדינת ישראל זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי ( לני נטו למשפחה ועוד ) אשר שוות בכל חודש 508.5 ש”ח

ולכן ישלם מס הכנסה חודשי , לפני חישוב אישי או הטבות אחרות  , 726 מס הכנסה על משכורת של 10000 ש”ח

מדרגות מס הכנסה  2018
הכנסה חודשית שיעור מס
שולי 2018
גובה המדרגה מס הכנסה
על למדרגה
עד 6240 10% 6240 624
6241-8590 14% 2349 329
8591-14360 20% 5768 1154
14361-19960 31% 5599 1736
19961-42530 35% 22569 7899
כל שקל נוסף 47%

Leave a Reply

Your email address will not be published.