מס רכישה 2014

מודעות גוגל

עדכון מדרגות מס רכישה 2014  בהתאם לעליית המדד בשנת 2013

בתאריך 16.1.14 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה 2014 המשולם בעת רכישת נדל”ן. מס הרכישה עודכן  בהתאם למדד שנת 2013 המתפרסם ביום 15.1.14. מס הרכישה משמש את הממשלה כאחד האמצעים לריסון מחירי הדירות .

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לחוק. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים לפיו ממדדים את מדרגות המס עלה בשנה האחרונה בשיעור של – 3.2%.

קונה נכס מקרקעין מוכר נכס מקרקעין
משלם מס רכישה :cry: משלם מס שבח :oops:

להלן מדרגות מס רכישה 2014 על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.14 ועד 15.1.15: בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) ו- 9(ג1ד)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.14 ועד ליום 15.5.15 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 מדרגות מס רכישה 2014 לדירה ראשונה 

מסכום עד סכום גובה מס בכסף למדרגה מלאה
0 15172010 0
15172010 1,799,605 3.50% 468034
1,799,605 4642750 5% 142157
4642750 15475835 8% 866646
15475835 10% בהתאם לגובה הרכישה

 

להלן מדרגות מס הרכישה 2014 אשר חלות על רכישת “דירה נוספת” (שאינה יחידה) עד ליום 31.12.14: בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.14 ועד 31.12.14:

מדרגות מס רכישה 2014 לדירה שניה

מסכום עד סכום גובה מס בכסף למדרגה מלאה
0 1123910 5% 56195.5
15172010 3,371,710 6% -708018
3,371,710 4642750 7% 88972.8
4642750 15475835 8% 866646.8
15475835 10% בהתאם לגובה הרכישה

דוגמאות חישוב מס רכישה 2014 :

רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) בסך של 2,000,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,517,210 ₪ – לא ישולם מס  רכישה 2014 (לדירה ראשונה ) .

על חלק השווי העולה על 1,517,210 ₪ ועד 1,799,605 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 9,884 ₪

על חלק השווי העולה על 1,799,605 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 10,020 ₪

סה”כ מס רכישה 2014 לתשלום – 19,904 ₪ (לעומת 22,367 ₪ בשנת 2013) •

חישוב מס רכישה 2014 לדירת מגורים שניה ושלישית וכן הלאה .

רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,000,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,123,910 ₪ ישולם מס רכישה 2014 בשיעור 5% = 56,196 ₪ ע

ל חלק השווי העולה על 1,123,910 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס רכישה 2014 בשיעור 6% = 52,565 ₪

סה”כ מס רכישה 2014 לתשלום – 108,761 ₪ (לעומת 109,107 ₪ בשנת 2013)


Recent Posts


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743