מס רכוש , פיצויים מס רכוש

מס רכוש , פיצויים מס רכוש  : מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה

ומבקשים פיצוי ממס רכוש 

מס רכוש , פיצויים מס רכוש – המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות איבה. במדריך מפורטות זכויותיכם ומובהר לכם כיצד עליכם לפעול לשם מיצוי כל זכויותיכם .סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי מחלקת פיצויי פעולות איבה ברשות המסים לאזור הפיגוע בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות / העסקים / המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות ומנחים אותם כיצד למלא את טופסי התביעה .
נזקי מבנה
המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירתכם.
 נזקים לחפצי בית בדירות מגורים
אם נפגעו חפצים בביתכם הרי שבהתאם לתקנות, הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי “חפצי בית” וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.
מחירון מעודכן של “חפצי בית” נמצא במדריך קרן פיצויים : “ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה”לידיעתכם, ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של “חפצי בית” באמצעות תשלום פרמיה סמלית – פרטים במדריך ביטוח רשות שבאתר שרות המסים בישראל http://www.mof.gov.il/taxes.

שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש החפץ אינו ניתן לתיקון – שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו .

עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה – מס רכוש , פיצויים מס רכוש 

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

נזקים בעסק

ציוד ומלאי בעסקים: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה. עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה.

לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע”מ) לאחר שהמצאתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.

להוכחת הנזק עליכם להמציא רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו”ח וכיו”ב). את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו בהתאם לדרישתם.
לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו מכם על ידי השמאים.

חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.
לבירורים ופרטים נוספים הנכם מתבקשים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או למוקדי מס רכוש , הסמוכים למקום מגוריכם:

  • פקיד שומה אשקלון : סמטת הפלדה 8 , שדרות , טלפון: 08-6673300
  • מיסוי מקרקעין חיפה : רח’ פל-ים 15 , טלפון: 04-8630402
  • מיסוי מקרקעין טבריה : רח’ אלחדיף 23 , טלפון: 04-6714005
  • מיסוי מקרקעין ירושלים : רח’ כנפי נשרים 66 , טלפון: 02-6545193
  • מיסוי מקרקעין תל-אביב : דרך מנחם בגין 125 , טלפון: 03-7633224

יודגש כי הדברים המובאים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

בעריכת קרן פיצויי פעולות איבה והיחידה לדוברות והסברה , רשות המסים / פברואר 2012

משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | החזרי מס לשכירים | איתור כספים

חישוב פיצויים |  מחשבון שכר  | מילון הביטוח | אתר הפנסיה האובייקטיבי

ביטוח חיים למשכנתא – הצעת מחיר מנצחת בטלפון 

ביטוח חיים למשכנתא  | בדיקת פוליסה |  חישוב פנסיה |  יועץ משכנתא מומלץ

משכנתא אופטימלית  | ייעוץ פיננסי אובייקטיבי  INFOBIT.CO.IL

איך בוחרים ביטוח מנהלים | איתור חשבונות רדומים בכל הבנקים בישראל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *