מס על כלים חד פעמיים: כמה משלמים, למי יש פטור ממס?

מס על כלים חד פעמיים: כמה משלמים, למי יש פטור ממס?

בימים אלו החלה רשות המיסים ליישם את החלטת הממשלה בדבר היטל מלאי על כלים חד פעמי. המחלקה האחראית לגבייה היא מס קניה ובלו. כמה כסף צריך לשלם על מס על כלים חד פעמיים: כמה משלמים, למי יש פטור ממס?.

מס על כלים חד פעמיים כמה משלמים למי יש פטור ממס

מס על כלים חד פעמיים כמה משלמים למי יש פטור ממס

מי צריך לשלם מס כלי פלסטיק? איך מחשבים את ההיטל על המלאי הקיים? 

בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 3), התשפ”ב – 2021, שפורסם ביום ה- 19.10.21 חל מס קניה על כלים חד פעמיים המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ”י סעיף 3(א) לצו.

ההיטל חל על מלאי הכלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים בכלים החד פעמיים לצורך עסקם בתאריך 31.10.2021 בשעה 24:00.

כמה משלמים מס איך מחשבים היטל כלי פלסטיק?

התשלום הוא לפי 11 שח לק”ג ובאופן יחסי גם על חלק מק”ג.

איך אפשר לדעת האם המלאי שלי חייב בהיטל ותשלום מס?

למען הבהירות בלבד מדובר בכלים המפורטים להלן (בכל מקרה החיוב יבוצע לפי פרטי המכס לעיל):

1. כלים המכילים פלסטיק (שאינם כלי קלקר או כלי נייר) שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:

א. כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – עד 2 מ”מ;

ב. מזלג, סכין, כף וכפית – עד 1.2 מ”מ;

ג. קשית – עד 1 מ”מ.

כלים המנויים בסעיפים קטנים א’ וב’ העשויים מפלסטיק תאי (כלים העשויים מקלקר), בכל עובי.

3. כלים המנויים בסעיפים קטנים א’ ,ב’ ו-ג’ העשויים מנייר המכילים פלסטיק, בכל עובי.

פטור מתשלום מס על מלאי כלי פלסטיק וחד פעמי 

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המיסים לא יאוחר מיום 30.11.21.

שימו לב להקלה בתקנות. הצו לא יחול על מלאי כלים חד פעמיים שסך החיוב במס אינו עולה על 10,000 ₪.

בעת ספירת המלאי יש לדווח בנפרד על כמות ק”ג הכלים החד פעמיים העשויים מנייר המכילים פלסטיק.

אתר המיסים של ישראל סימולטור מס הכנסה, חישוב מעמ הפוך, חישובי פטור ממס, טופס 161 להורדה. חדשות למייצגים וטפסים להורדה. טבלאות מדרגות מס לפי שנים. כל הפרטים אודות דוח שנתי 2020 תאריכים וטיפים חשובים לבעלי עסקים.