מי לא זכאי למענק לעצמאים

מי לא זכאי למענק לעצמאים

האם כל העצמאים זכאים באופן אוטומטי לקבלת המענק של פעימה רביעית לעצמאים ? לא בטוח ! הנה רשימת התנאים שתבהיר לכם למה המענק לא נכנס לבנק . מי לא זכאי למענק לעצמאים

כך תמנעו מטעויות בהגשת הבקשה

רשות המיסים מציגה באתר הרישום למענק את הסיבות שבגינן ייתכן שלא תקבלו מענק לחשבון הבנק:

פערים בגין הסכום המחושב בעת הגשת הבקשה לסכום שיאושר כמענק סופי, עשויים לנבוע מסיבות שונות כגון:

טעות הקלדה או אי דיוק בנתונים שהוזנו בטופס המקוון

הזנת נתון שגוי או חלקי של הוצאות שכר שנחסך בגין עובדים שהוצאו לחלת או פוטרו

הזנת נתונים שגויים או חלקיים בגין מחזור העסקאות או מחזור התשומות של העסק

מקרים בהם ניתן לראות ירידה במחזור העסקאות של העסק בתקופה שקדמה לתקופת הקורונה

תקלות באופן הגשת המענק באזור האישי

בקשה שהוגשה באופן לא תקין מסיבות שונות, כגון נתונים לא נכונים או חסרים, תחשב כאילו לא הוגשה

להרחבה נוספת ניתן לקרוא את החלטת הממשלה , החוק ודברי ההסבר וההנחיות המפורסמים באתר רשות המסים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *