מיסוי פיצויי פיטורים

מיסוי פיצויי פיטורים !

הקטנת המיסוי על  פיצויי פיטורים היא אחת הסוגיות המורכבות בתחום הפנסיוני . הפיצויים מהווים כמחצית מהחיסכון הפנסיוני ואת הכסף בתכנית מפקיד המעסיק מדי חודש .

אתר infotax מציג הסבר כיצד לחשב מיסוי פיצויי פיטורים

גובה הסכום הפטור יהיה הנמוך מבין השניים : 

שכר אחרון  * שנות עובדה או שנות עבודה * 12,360  .את היתרה הלא פטורה ניתן  להפקיד במסלולים שונים על מנת להקטין את חבות המס. במקרה של פטירת העובד תוך כדי תקופת ההעסקה הפטור גדל פי 2 . 

מסלולי המשך להקטנת חבות המס לאחר ניצול התקרה

  •  רצף פיצויים – סעיף 7)9א)(א) לפקודה 
  • פריסת מס – סעיף ( 8 ג)(3 )
  • רצף קצבה – סעיף (7)9א ז) לפקודה

רצף פיצויים – אחוד תקופות העסקה 

  • רצף הפיצויים

מסלול זה מכונה גם “רצף זכויות” “או רצף מעסיקים”  בשיטה זו נדחית ההתחשבנות לחבות המס על הפיצויים..  בהפעלת מסלול מאחדים תקופות העבודה אצל כל המעסיקים ביניהם נדרש רצף ומגדלים את שנות העבודה וכך גם את הפטור

  • פריסה – פריסת מס

 שיטה נוספת להקטנת המס על הפיצויים בשיטה וזו פורסים את המס על הפיצויים למשך מספר שנים .את הפריסה יכול לבצע עובד או יורש של עובד .

  • רצף קצבה

בשיטה זו מושכים את הכספים הפטורים ואת היתרה מושכים בכל חודש כקצבה חודשית ומשלמים שיעורי מס נמוכים במשך שנות קבלת הקצבה . בסכומים נמוכים לא ישולם מס כלל.