מיסוי מקרקעין בירור מצב שומה באתר רשות המיסים

מיסוי מקרקעין בירור מצב שומה באתר רשות המיסים

יישום חדש של מס הכנסה מאפשר למייצגים לקבל תוך יום עבודה אחד את התשובה בנושא מיסוי מקרקעין בירור מצב שומה באתר רשות המיסים. התהליך החדש אמור להחיש את תהליכי מסירת הדירות, רישום בטאבו ומספר ימי העבודה הכרוכים בעסקאות מכירת דירות בישראל. 

מסוי מקרקעין בירור מצב שומה באתר רשות המיסים

מיסוי מקרקעין בירור מצב שומה באתר רשות המיסים

בדיקת שומה מיסוי מקרקעין מעכשיו באתר רשות המיסים 

ביצוע שומה עצמית לרשות המיסים אגב רכישת נכס נדלן, היא בין ההצהרות המורכבות בעולם המיסוי בישראל. בתהליך זה, עורך הדין של הקונה מעביר למסמ”ק הערכת שווי וגובה המס שיש לשלם בעבור רכישת דירה. לאור השומה העצמית גובה המס תשלום נגזר ממדרגות מס רכישה המתעדכנות מדי חודש ינואר בכל שנה. 

עוד באתר מיסוי מקרקעין רחובות קבלת קהל 

בימים אלו רשות המסים משיקה מערכת המאפשרת קיצור של תהליך קליטת הצהרת לעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ורכישה לפרקי זמן קצרים ביותר של כיום עבודה אחד בלבד. המערכת פותחה כחלק מתהליכי הדיגיטציה שעוברת רשות המסים ויישום המדיניות של העברת פעולות ושירותים למרחב המקוון לטובת שיפור וייעול השירות וקיצור זמני הטיפול בתיקים.

בשלב זה לא ניתן יהיה לבצע תיקון שומה מיסוי מקרקעין. מה כן- בירור מצב שומה עצמית. 

המערכת תפעל בשלב הראשון בעסקאות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על ידי קבלנים בפטור ממס (לפי סע’ 50). בהמשך יתווספו סוגי עסקאות נוספים למהלך. כך שכל מייצג יוכל לבצע בדיקת שומה עצמית מיסוי מקרקעין.

כיצד ניתן לצפות ולקבל מידע על שומת מיסוי מקרקעין באתר רשות המיסים 

1 ההצהרה הוגשה באופן מקוון, באמצעות מערכת המייצגים בטופס 7000ב, בהתאם לתקנות הדיווח המקוון.
2 הוגשה הצהרה משותפת למוכר ולרוכש (יודגש כי מדובר בדיווח משותף בלבד ולא בייצוג משותף).
3 צורפו כל המסמכים הנדרשים בהצהרה – “טופס חתימות מקוצר”, שכולל הצהרת מוכר / רוכש בפני עורך הדין על נכונות נתוני ההצהרה, וכן מסמכים נוספים התומכים בשומה העצמית וכאלה שנדרשים בטופס ההצהרה, כגון, נסח טאבו, הסכם המכר וכד’. יש להקפיד להתאים את תוכן הקובץ הנשלח לשם הקובץ אותו יש לבחור מרשימה קבועה במערכת.

אתר חדשות מס הכנסה מידע למייצגים ועורכי דין בנושא מיסוי מקרקעין, החזרי מס הכנסה, טופסי מס הכנסה להורדה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *