מיסוי בפרישה

מודעות גוגל

מיסוי בפרישה תכנון מס בפרישה


מיסוי בפרישה הוא אחת מסוגיות המס הכבדות בעולם החיסכון הפנסיוני.  תכנון נבון של מיסוי בפרישה יכול להניב לפורש ומשפחתו רווחה כלכלית נוספת והביא לכדי שיא את ניצול כספי החיסכון הפנסיוני לצד חיסכון בתשלומי מס בעת הפרישה ובמדי חודש בקבלת כספי הפנסיה.


ערכים קשורים למיסוי בפרישה | רצף פיצויים , רצף קצבה  אופטימיזציה של מיסוי מיסוי בפרישה היא תהליך המורכב מתכנון פיננסי לצד תכנון מס המורכב המתבסס על 3 פטורים שכל פורש זכאי להם .

פטור על מענקי פרישה ( פטור על פיצויים ומענקים הניתנים אגב הפרישה )

פטור לפי קצבה מזכה ( סך הקצבאות פחות קצבה מוכרת ) , הפטור צומח בגיל הפרישה או בגיל קבלת הקצבה , לפי המאוחר מביניהם והוא נקרא גיל הזכאות.

פטור לפי קצבה מוכרת. בסוף העמוד ומצג הסבר השוואתי על ההבדלים בין מזכה למוכרת. הקצבה המוכרת פטורה ממילא כי במקור לא נתנו בעבורה זיכוי ממס או הטבות אחרות.

התחלופה :  ניתן לבצע תחלופה בין פטור על מענקי פרישה ( על משיכת פיצויים ) לבין קצבה פטור על קצבה מזכה.  נציג דוגמא פשוטה . אדם זכאי לקצבה מזכה של 5000 ש”ח .  בשנת 2014 תקרת הכנסה מזכה הייתה 8470. עובד זכאי לפטור של הקצבה בגובה של 35% בשנת 2014 + 8.5% פטור נוסף לכל עובד. הפטור הזה ניתן על תקרת הכנסה מזכה .   סה”כ הפטור על קצבה מזכה לעובד זה  =  43.5% * 8470 = 3684 ש”ח לחודש  סכום הקצבה המוכרת שמקבל מקרן הפנסיה  =  5000  סה”כ הסכום שאינו פטור =  1315 ש”ח  על קצבה זו יחושבו שיעורי מס שולי , אך בהתחשב בנקודות הזיכוי העובד לא ישלם מס על הקצבה החודשית.

קצבה מוכרת

קצבה מזכה

קצבה שנובעת מהפרשות שמוסו במקור או מכספים שהופרשו ולא היה בגינם ניכוי זיכוי במקור קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה “הכנסה מיגיעה אישית” שבסעיף 1, למעט קצבת שאירים

תכנון פיננסי לגיל הפרישה – מאמר שכל פורש חייב לקרוא 

Recent Posts


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743