מחשבון מענק לעסקים סימולטור רשות המיסים

מחשבון מענק לעסקים סימולטור רשות המיסים

אחרי העברת תשלומים לעצמאים בפעימה ראשונה ושנייה ומענקים לבעלי שליטה החלה רשות המיסים בטיפול במענק השתתפות בהוצאות לעסקים עצמם. בכתבה זו מחשבון מענק לעסקים סימולטור כמה מקבלים מענק הוצאות ממס הכנסה

⇓ מעבר למחשבון בסוף עמוד זה ⇓

גובה המענק לפי גובה המחזור וירידת ההכנסות 

מדובר באחד המענקים החשובים שהמדינה מעבירה לעסקים בשל המשבר הכלכלי הנוכחי. עסקים רבים שנפגשו כלכלית בשל המשבר ותקופת הבידוד יכולים להיות זכאים לקבלת מענק הוצאות לעסק מהמדינה. המענק מגיע לזכאים מתוקף החלטת ממשלת ישראל מספר 5015 המסדיר מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות הקורונה.

מענק סיוע לעסקים עד 400,000 שח לעסק 

גובה המענק תלוי במספר גורמים כאשר המשתנים העיקריים הם מחזור העסקים בחודשים מרץ אפריל שנת 2019 למול מחזור העסקים בחודשים מרץ אפריל 2020 , הירידה במחזור העסקים ומשתנים נוספים לפי גובה המחזור של העסק הספציפי. זאת אומרת שהדיווחים שלנו למס הכנסה האם אלו שיהיו בסופו של דבר את נקודת הביקורת.

המענקים לעצמאים בעלי שליטה ועסקים משבר כלכלי 2020 מחשבון מענק לעסקים סימולטור

עד כה הכריזה הממשלה על 2 סוגי מענקים בשל המשבר הכלכלי שהביאו עובדים רבים עסקים ועצמאים למצב של חופשה ללא תשלום חלת השתת עסקים והיעדר הכנסות. נסקרו בפניכם כמה אפשרויות העומדות בפני עצמאים או מי שמקבל שכר אומנים לקבלת מענקים והפחתת הוצאות שוטפות של העסק :

1 עצמאים ועסקים פטורים ממס יכולים להיות כלולים בקבוצת הזכאות להחזרי מס בגין מקדמות שכבר שולמו במקרה של ירידה מתמשכת בהכנסות , גם אם קבלו מענק לעצמאים פעימה ראשונה ופעימה שנייה.

2 בעלי שליטה צריכים להגיש בקשה למענק באזור האישי באתר מס הכנסה ייתכן ובמידה ותהיה ירידה נוספת ומתמשכת בהכנסות שיהיו זכאים להחזר מס בסוך שנת המס 2020.

3 הקטנת מקדמות למס הכנסה חלק מהעצמאים מקבלים בחודשים אלו תשלומים בגין עבודות שבוצעו בעבר ועליהם מתוקף תקנות מס הכנסה יש לשלם מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי. ניתן להתייעץ עם המייצג שלכם במס הכנסה ולהגיש למשרד פקיד שומה בקשה להקטנת מקדמות מס הכנסה בהתאם.

מחשבון מענק לעסקים סימולטור רשות המיסים

מחשבון מענק לעסקים סימולטור רשות המיסים

שימו לב לפי הנחיית רשות המיסים , במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין כתבה זו הנה בגדר סקירת מידע ולא מהווה ייעוץ אישי המתחייב על פי כל דין 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *