מחשבון מדעי

מחשבון מדעי

 מחשבון מדעי מאפשר חישוב פעולות מורכבות המצריכות נוסחאות , בנוסף לארבעת פעולות החישוב הבסיסיות, חיבור חיסור , כפל וחילוק . פקודות לשימוש במחשבון מדעי

  • claer  – נקה את החישובים שבוצעו עד כה במחשבון מדעי
  • X2 חזקה ריבועית – הכפלת מספר בעצמו
  • X3 חזקה שלישי – הכפלת מספר בעצמו 3 פעמים
  • חשב סינוס – מחשב את סינוס של זווית
  • חשב טנגנס – מחשב טנגנס של זווית
  • AVG  – חישוב ממוצע של מספרים