מה כוללת קרן פנסיה

מה כוללת קרן פנסיה 

קרן פנסיה היא מכשיר החיסכון הפנסיוני הנפוץ במדינת ישראל לצד ביטוחי המנהלים וקופות הגמל. קרן הפנסיה החדשה פתוחה להצטרפות לעמיתים חדשים החל מגיל 16 ועד 85 והאם רשאים לחסוך במגוון מסלולים עם רכיב ביטוחי המסתיים בגיל 67 .

בדיקת פדיון פנסיv

מה כוללת קרן פנסיה ?   רכיבי ביטוח

קרנות הפנסיה כוללת 3 רכיבי ביטוח עיקריים 

פנסיית נכות – המקבילה לפיצוי במקרה אובדן כושר עבודה בביטוחי מנהלים. ניתן לרכוש היקף כיסוי המתאים לצרכי העמית בקרן הפנסיה ועד 75% מגובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה. 

שחרור מתשלום פרמיה במקרה של תשלום פנסיית נכות  – במקרה שהעמית מקבל פנסיית נכות אזי קרן הפנסיה תמשיך לשלם את התשלומים החודשיים לקרן ותמשיך לחסוך לעמית את כספי הפנסיה עד להחלמתו או לצאתו לפנסיה.

פנסיית שאירים – תשלום חודשי שישולם לשאירי העמית במקרה מותו. האלמנ/ה יקבלו פיצוי לכל החיים ואילו הילדים יקבלו עד גיל 21 .

מה כוללת קרן פנסיה  – פנסיית זקנה לכל חיי העמית 

 החל מגיל 60 ניתן לצאת פנסיה ולקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה. הפנסיה החודשית נקבעת לפי סכום הכסף שנצבר בקרן כאשר הוא מחולק במכנה הנקרא מקדם קצבה.  מכיוון ששנות החיסכון האחרונות קריטיות להגדלת הפנסיה חודשית לא נהוג לצאת לפנסיה בגיל 60 ומרבית החוסכים דוחים את היציאה לגמלאות למועד מאוחר יותר על מנת למצות את גיל הפריון .

מה כוללת קרן פנסיה  – טעויות חישוב 

בקרנות הפנסיה מתגלות מעת לעת חישובים שגויים בזכויות העמיתים . השגיאות נובעות מאוסף עטויות אנוש וטעות במערכות המידע שמנהלות את כספי העמיתים. נהוג לבצע בדיקת קרן פנסיה אחת לשנה ולוודא שהחיסכון הפנסיוני מנוהל כראוי . עוד על טעויות חישוב בקרנות פנסיה לחץ כאן לכתבה

 

 שירותים פיננסיים וקישורים עם תוכן משלים לעמוד מה כוללת קרן פנסיה