מה זהfatca

מה זהfatca ? לא מעט תושבים ואזרחים ישראלים שואלים את עצמם לאחרונה מה זה fatca  ? ובכן fatca הוא ביטוי המייצג את ראשי התיבות של  FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act והוא למעשה חוק מיסוי שממשלת ארצות הברית חוקקה בשנת 2010 וכעת לאחר חתימה על אמנת מס עם ישראל גם נדרשים תושבי ארצות הברית לדווח לרשות המיסים האמריקאית על הכנסה וחיסכון . אז מה זה  fatca  בעיקר כאב ראש לאזרחי אצרות הברית . 

טופס FATCA תיאור טופס FATCA
w9 ליחידים אזרחי ארה”ב או לתאגידים שהתאגדו בארה”ב
w8-ben- ליחידים שאינם אמריקאיים
w8-bene  לתאגידים שאינם אמריקאיים
טופס fatca טופס fatca -שאלון FATCA באמצעות שאלון זה ניתן להבין מה זה fatca

לאחרונה דווח באתר האינטרנט של אתר גלובס כי לקוחות אמריקאיים הוציאו מישראל סכום של כ 20  מליארד שקלים בדולרים , בטרם תחתום ישראל על אמנת fatca  עם ארצות הברית. מרבית המדינות בעולם הנסמכות על שולחנה של ארצות הברית חתמו כל הממשל האמריקאי על אמנת דיווח המחייבת את המוסדות הפיננסים של המדינה לדווח לממשלת ארצות הברית ולרשויות המס של ארצות הברית 

אזרחים אמריקאים שלא ימלאו אחר הנחיות צפויים לסנצקיות קשות מצד ממשלת ארצות הברית . גופים מוסדיים בישראל כגון חברות ביטוח , בנקים  , קרנות פנסיה ותאגידים פיננסיים צפויים להיענש על ידי המוסדות בישראל במידה ולא יקיימו את תקנות FATCA

 

קישור לאיתור חשבונות בנק רדומים  | לחץ כאן לאיתור חשבון רדום וכספים אבודים | טופס 161 א

תכנון הוצאות | מיסוי מקרקעין |  משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | טופס 161ד 

אישור ניהול ספרים  | רשות המיסים בדיקת ביטוחים | האתר של ד”ר גיא בכור GPLANET