מדרגות מס רכישה 2021 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020

מדרגות מס רכישה 2021 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020

אחד המיסים החשובים בתחום הנדל”ן הוא אחוז מס הרכישה עבור דירת מגורים ומס קניה על דירות להשקעה. בכתבה זו מחשבון מדרגות מס רכישה 2021 אתר המיסים של ישראל. גובה המדד לשנת 2020 היה 0.6% מינוס ומכאן שסף המס ירד מעט. 

מדרגות מס רכישה

מדרגות מס רכישה

פטור מס רכישה 2022

1. עד שווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס

2. בין הסכומים 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל – 5%

4. דירות יוקרה מס רכישה לשווי העולה על 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל – 8%

5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%

מחשבון מס רכישה דירה ראשונה 2021

דירת מגורים יחידה עד סכום של 1747865 לא חייבת בתשלום מס רכישה. 

מחיר דירה לפי שומת מיסוי מקרקעין
ממחיר עד אחוז מס
0 1747865 0%
1747865 2073190 3.50%
2073190 5348565 5%
5348565 17828555 8%
17828555 10%

סימלטור מס רכישה דירה ראשונה כמה תשלמו לדירה עד 2 מיליון שח

מחיר דירה מס רכישה
1500000 0
1600000 0
1700000 0
1800000 1824.725
1900000 6061.65
2000000 8824.725

מס רכישה על דירות מעל 2 מיליון שקל דירת מגורים יחידה 

על חלק השווי שעד 1,747,865 שקל – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקל ועד 2,073,190 שקל ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,386 שקל

על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקל ועד 2,200,000 שקל ישולם מס בשיעור 5% = 6,341 שקל

סה”כ מס רכישה לתשלום – 17,727 שקל (לעומת 17,905 ₪ לרכישות בין 16.1.20 ל – 15.1.21)

מסקנה מתבקשת אין שינוי מהותי במס רכישה בין השנים 2020 ל2021 

מעיון כולל בנתוני מס הכנסה לרבות עדכון נתונים לוח עזר לחישוב נס משכר חודשי ותקרות מס הכנסה 2021 אנו רואים ומסיקים 2 מסקנות:

אין שינוי מהותי בפרמטרים שקובעים את סכום המס שישולם 

תקרות מס הכנסה כמעט ואל השתנו בין השנים בעיקר בשל היעדר שינוי בחקיקה בנושא והקיפאון בתקציב המדינה לצד היעדר חוק הסדרים מעודכן. 

מה השתנה במס רכישה על דירות מגורים בשנת 2021 

ביום 16.1.2021 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בשנת 2020 המתפרסם ביום 15.1.2021 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. 

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 ₪ ממחיר הדירה. כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

חדשות מס הכנסה רשות המיסים  מדרגות מס רכישה 2021 בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020 סימולטור מעודכן מחשבון טבלאות להורדה כמה מס נשלם לפי מחיר הדירה, מס רכישה דירה להשקעה נתוני מיסים מעודכנים. הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021- עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

Leave a Reply

Your email address will not be published.