כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות

כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות

כאשר חותמים חוזה שכירות לדירת מגורים נהוג שהשוכר מציג ערבויות שונות הנקבעות בינו לבין המשכיר. בטחונות לחוזה הן אבן היסוד לקיום ההסכם ויש להן מספר רמות. מעמוד זה ניתן להוריד נספח לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות להסכם. הקובץ בסוף עמוד זה. כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות

כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות

כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה כתב ערבות

שימו לב – הכתבה והקובץ אינם בגדר ייעוץ משפטי. השימוש במסמך זה לשיקול דעת הגולש בלבד ועל אחריותו. בכל מקרה של חתימה על חוזה מומלץ להסתייע בשירות עורך דין. 

מה נחשב עירבון טוב בחוזה שכירות לדירת מגורים או יחידת דיור?

דרגת הביטחון של הערבויות נובעת מהיכולת של בעל הנכס לממש אותן מבלי לפנות לבתי משפט והוצאה לפועל. כך למשל צ’ק ביטחון אינו נחשב ערבות טובה כי ניתן לבטל אותו או שיכול להיות שבחשבון לא יהיה כסף. לעומת זאת ערבות בנקאית או פיקדון מזומן נחשבים לביטחונות הטובים ביותר. בכל חוזה לשכירות דירה נדרשים שלושה סוגי בטחונות:

1 כסף מזומן 

2 ערבות בנקאית אוטונומית על חודש שכירות אחד לפחות לתאריך של עד חודשיים אחרי גמר החוזה 

3 צקים לביטחון לחברת חשמל, מים ארנונה, ועד בית 

4 שטר ערבות של צד שלישי הכולל את מספר וצילום תעודת זהות של הערב

5 כתב ערבות של צד שלישי בעל יכולת לשלם את הערבויות.

6 שטר חוב אוואל שניתן לרכוש בדואר. קחו בחשבון שיש לפנות להוצאה לפועל וייתכנו הוצאות מימוש 

מי יכול חתום על שטר ערבות לחוזה שכירות?

כל אדם שיש לו זיקה לשוכר, מגיע למשרד עורכי הדין ליום החתימה או חותם בפני בעל הנכס. האחרון מצדו, אמור לבדוק שהחותם באמת יכול לשלם את הסכום הנ”ל. אם אתם משכירים דירה ב6,000 שח אין טעם להחתים נתמך ביטוח לאומי על שטר החוב. לא תראו את הכסף.  לאחר הפסקה הבאה תוכלו להוריד קובץ כתב חוב שטר לחוזה שכירות לדירה. 

דוגמה כתב ערבות צד שלישי שכירות  דירה

כ ת ב  ערבות תאריך___________ חתימה __________

אני/אנו הח”מ ______________ ________

ת.ז. ______________________

עיר מגורים ______________________

מרחוב ______________________

טל ______________________

ערב ללא הגבלה בסכום ללא סייג וללא תנאי למילוי כל התחייבויותיו השוכר/ים (להלן: “השוכר”) כלפי בעל הנכס

שם מלא ______________ ________

ת.ז. ______________________

עיר מגורים ______________________

מרחוב ______________________

טל ______________________

כתובת הנכס ______________________

להלן: “המשכיר” או מי שיבוא במקומו (להלן: “הקונה”) בהתאם לחוזה שכירות מיום_________ לתקופה עד_________ מומשו (להלן: החוזה ) אשר קראתי/נו והבנתי/נו היטב, וסימנתי/נו בחתימתי/נו בשוליו.

הורדת כתב ערבות בסוף עמוד זה

המשכיר או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות אלינו בדרישה לקיים את התחייבויות השוכר לאחר שנשלחה בכתב פניה לשוכר וזו לא נענתה תוך 7 ימים ללא צורך בפניה נוספת לשוכר. המשכיר יהיה רשאי לפנות רק לחלק מהערבים בלבד והדבר לא ייחשב כפגם בערבותו ולא ייגרע מערבותו של הערב הנותר וזכותו של הערב אליו פנו לחזור אליו. התחייבותנו זו תהיה בתוקף כחייבים עיקריים ולא תועלה על ידינו טענה של ערב יחיד גם אם יתברר כי יש פגם כלשהוא בהתחייבויות השוכר כלפי המשכיר . ערבותי/נו זו תחול לגבי כל תקופת השכירות על פי הסכם השכירות לרבות עד לפינוי המושכר בפועל וללא הגבלה בזמן עד לקיום כל חיובי השוכר. הנני מאשר ערבותי לכל תנאי הסכם זה ללא הגבלה בסכום וללא סייג לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפרה

שם הערב ______________ ________

ת.ז. ______________________

עיר מגורים ______________________

מרחוב ______________________

טל ______________________

חתימת הערב ______________________

קבצים להורדהכתב ערבות לחוזה שכירות דירה

שימו לב – הכתבה והקובץ אינם בגדר ייעוץ משפטי. השימוש במסמך זה לשיקול דעת הגולש בלבד ועל אחריותו. בכל מקרה של חתימה על חוזה מומלץ להסתייע בשירות עורך דין.

 הורדה חינם בפורט PDF

 כתב ערבות לחוזה שכירות להדפסה והורדה

הורדה קובץ WORD ניתן לעריכה מחיר 45 שח 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *