כרטיסי אשראי

 כרטיסי אשראי  – אמצעי התשלום הנפוץ בעולם לאחר המזומן הוא כרטיס האשראי . הכרטיסים מונפקים על ידי חברות אשראי שמתחייבות לשלם לבעל העסק את סכום העסקה שבצע בעל הכרטיס , בניכוי עמלת סליקה. עמלה זו נעה בין מספר שקלים ידוע לכל עסקה לבין אחוז מסוים מגובה העסקה בכרטיסי אשראי. 

בטבלה המצ”ב מוצגים מפרי הטלפון של חברות כרטיס אשראי הפועלות בישראל ואת מספרי הטלפון של יחידות הבטון של חברות כרטיסי האשראי . אנשים מחזיקים ברשותם כרטיס אשראי אולם כאשר אלו נגנבים או הולכים לאבוד יש לפנות למחלקות הבטחון של חברות כרטיסי האשראי

ישראכרט CAL לאומי קארד
שנת הקמה 1975 1978 2001
בעלות בנק הפועלים דיסקונט + בינלאומי בנק לאומי
טלפון בטחון כרטיס אשראי למקרה גניבה או איבוד אובדן כרטיס אשראי  03-6364400 03-5723666 03-6178800
קישור לאתר האינטרנט אתר ישראכרט אתר CAL אתר לאומי קארד

תעריפון עמלות כרטיסי אשראי  : תעריפון לאומי קארד  $ תעריפון עמלות cal $ תעריפון עמלות ישראכרט

מחשבונים באתר בנק לאומי % אישורי מס הכנסה להדפסה % החזרי מס הכנסה % בדיקת ביטוחים

כרטיסי אשראי  – 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס  %  איתור חשבון בנק רדום באמצעות אתר bankim