יחידות משרד האוצר

יחידות משרד האוצר – סקירה באתר infotax

משרד האוצר ממלא את תפקידו באמצעות 10 יחידות ורשויות הכפופות לשר האוצר. יחידות משרד האוצר אמונות על ביצעו המדיניות הכלכלית של הממשלה לרבות גביית מיסים , פיקוח על ענף הביטוח וחיסכון ארוך טווח. כחלק מעקרון הפרדת הרשויות יחידות משרד האוצר אינן כוללות בתוכן את בנק ישראל

  1. אגף תקציבים במשרד – האוצר פועל כיחידה מקצועית ומרכזית בתוך משרד האוצר והוא אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה.
  2. שוק ההון ביטוח וחיסכון – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון אחראי על עסקי הביטוח הנעשים הארץ. בין פעולותיו השונות ניתן למנות רישוי חברות, פיקוח יציבותי על חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה ופיקוח על המוצרים המשווקים לציבור
  3. רשות המסים בישראל הוקמה בשנת 2004 והיא מאחדת את אגף מס הכנסה ומסוי מקרקעין, אגף המכס והמע”מ ושירות העיבודים הממוכנים. מול רשות המיסים מתבצע שירות החזרי מס לשכירים , שירות הדגל של אתר infotax.co.il
  4. אגף הכלכלן הראשי – הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים – משמש כגוף המטה המקצועי המרכזי במשרד האוצר.
  5. המדפיס הממשלתי הינו יחידת סמך במשרד האוצר. תפקידו העיקרי של המדפיס הממשלתי הינו ביצוע והפקת עבודות הדפוס עבור משרדי הממשלה כיום חלק מעבודותיו נעשות על ידי קבלני משנה.
  6. אגף החשב הכללי (חשכ”ל) במשרד האוצר אחראי על ביצוע תקציב המדינה, ניהול שוטף של נכסי המדינה והתחייבויותיה, מימון הגירעון וניהול החוב הממשלתי. בין יתר תפקידיו מפקח החשב הכללי גם על פעילות מפעל הפיס.
  7. שכר והסכמי עבודה – אגף השכר אחראי על קביעת מדיניות השכר ויישומה במגזר הציבורי, ניהול מו”מ בשם הממשלה בכלל המגזר הציבורי והמשק.
  8. רשות החברות הממשלתיות – מהווה את גורם המטה הממשלתי לעניין חברות ממשלתיות, בנושא פיקוח הפרטה וביצוע שינויים מבניים בחברות. לרשימת החברות הממשלתיות לחץ כאן
  9. רשות לזכויות ניצולי השואה ממונה על ביצוע חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים ומרכזת את נושא הטיפול בניצולי השואה ברמה הלאומית
  10. מטה התקשוב ( מחשוב וטכנולוגיה )  הממשלתי אחראי על התווית אסטרטגיה ומדיניות טכנולוגיות המידע והשירות של המגזר הממשלתי בשיתוף גופים ציבוריים ובקרתם.

לחץ כאן על מנת להגיע ליחידות משרד האוצר באתר משרד האוצר 

עליאקפרס  |  אי ביי בעברית ?  |