טופס 161של מס הכנסה

טופס 161 של מס הכנסה

טופס 161

פטור על מעניק פרישה ניתן באמצעות טופס 161 . ישנם מספר סוגים של טפסים הנקראים טופס 161 ונבדלים האחד מן השני במטרת הפטור ובמי שמגיש אותו למס הכנסה . בעמוד זה נציג 3 טפסים מסדרת טופס 161 של מס הכנסה.
טופס 161

טופס 161ד בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה בקשה לקביעת סכום פטור שיינתן בהיוון קצבה

טופס 161 א הודעת עובד על פרישה מעבודה

טופס 161 הודעת מעביד על פרישת עובד

 

 

טופס 161 ד

טופס 161ד בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה בקשה לקביעת סכום פטור שיינתן בהיוון קצבה

טופס 161 ד משמש לקבלת שיעור ממס על היוון קצבאות . העמית , באמצעות טופס 161 ד מספר למס הכנסה איזה שיעור קצבה הוא עומד להוון ומבקש פטור על סכום היוון הקצבה