טופס 101

מודעות גוגל

טופס 101


טופס 101 כרטיס עובד טופס שכל שכיר בישראל ממלא פעם אחת בתחילת שנת מס ועל פיו קובע המעסיק את גובה המס שיש לנכות משכרו של העובד  הטופס כולל פרטים כלליים על העובד , כתובת מגורים  , מצב משפחתי ותנאי המס או הקלות מס שיש לעובד כולם נכתבים על גבי טופס 101


טופס 101

Image courtesy of phasinphoto at FreeDigitalPhotos.net

טופס 101 להורדה

טופס 101 להדפסה

טופס 101 פורמט וורד

 


 

באורים טיפים למילוי טופס  101

 

  1. עובד” לרבות מקבל קיצבה.  “מעביד” לרבות משלם קיצבה. “משכורת” לרבות קיצבה. “עבודה” לרבות קבלת קיצבה.
  2.  משכורת חודש – משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 18 יום בחודש ויותר מ- 5 שעות בכל יום.
  3.  משכורת נוספת – משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 18 יום בחודש ויותר מ-5 שעות בכל יום, נוסף למשכורת חודש ו/או בנוסף לקיצבה החייבת במס ממקום אחר. העובד רשאי לבחור את המקום העבודה בו תחשב משכורתו כ”משכורת נוספת”
  4.  משכורת חלקית – משכורת בעד עבודה במשך 5 שעות ביום בכל יום או משכורת בעד עבודה במשך יותר מ-5 שעות ביום אך לא יותר מ-8 שעות בשבוע. ממשכורת חלקית ינוכה מס בשיעור של 50% אא”כ זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח ניכויים.
  5.  שכר עבודה – ממשכורת בעד עבודה של יותר מ- 5 שעות ביום אך לפחות מ-18 יום בחודש. משכר עבודה ינוכה מס לפי לוח יומי אלא אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מב לפי לוח ניכויים.
  6.  קיצבה – מקיצה שהיא הכנסה יחידה ינוכה מס לפי לוח ניכויים. אם יש הכנסות נוספות – ינוכה מס בשיעור 48% אא”כ מקבל הקיצבה הגיע לגיל פרישה שאז ינוכה מס לפי התקנות.
  7.  אם העובד לא מילא משבצת זו – המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות, אלא אם הומצא אישור פקיד השומה לתיאום מס.

Recent Posts


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743