טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020

טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020

ראשונים ברשת ! אתר המיסים של ישראל . מעמוד זה ניתן להוריד את טופסי דוח שנתי לשנת המס 2019 . קיימים 2 טפסים האחד עבור יחידים ( עצמאים שהם לא חברה בעמ ) טופס 1301 וטופס דוח שנתי לחברות 2019 הנקרא טופס 1214 .  טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020 להורדה חינם

טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020

טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020

לידיעת יחידים וחברות החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה- רשות המסים פרסמה את הדוחות השנתיים והטפסים לשנת 2019. את הדוח מגישים במהלך שנת 2020 בכפוף להנחיות מס הכנסה ומדרגות מס 2019 .

טופס 1301 לשנת 2019 להדפסה 

עצמאים ועוסקים פטורים או שכירים שיש להם תיק במס הכנסה מכירים היטב את התהליך. אחת לשנה מתבצע ריכוז של כל ההוצאות השנתיות , שלא דווחו באמצעות מייצג למס הכנסה ( או שמדובר בדיווח חד שנתי במקרה של העוסקים הפטורים ) . לטופס דוח שנתי 1301 יש לצרף קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46 , אישורי הפקדה לביטוח פנסיוני , אישורים לזיכויי מס שונים או פטור ממס הכנסה בגין אחוזי נכות ביטוח לאומי . 

מומלץ להכיר היטב את הטופס גם אם אתם עצמאים המגישים את הדוח השנתי לשנת 2019 באמצעות מייצג. 

להורדה מעמוד זה  טופס 1301 לשנת 2019 להדפסה הגשת דוח שנתי לעצמאי

דוח שנתי לחברות טופס 1214 להורדה 

דוחות של חברות בעמ נחשבות כבר להרבה יותר מורכבות מבחינת הרמה החשבונאית ולרוב מבחינת היקף הכספים. את את טופס 1214 להורדה מגישות חברות בעלות תיק במס הכנסה לשנת המס הרלוונטית, כולל אגודות שיתופיות, שיש ברשותם כרטיס חכם או מייצגי חברות – רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין בעלי הרשאה וכרטיס חכם

להורדה מאתר המיסים של ישראל דוח יחידים טופס 1301 דוח חברות טופס 1214 מעודכן של רשות המס אשר פורסם בתאריך 03/01/2020 . בכל מקרה של חוסר ידיעה או התלבטות מומלץ להתייעץ עם פקיד שומה של מס הכנסה

מה חשוב לדעת על הגשת דוח שנתי וחישוב מס הכנסה 

את תשלום המס הסופי , יתרה או עודף על פני המקדמות , מחשבים לפי מס שולי 2019 

חשוב להגיש את כל ההוצאות השנתיות המוכרות במס על מנת להקטין את שורת הרווח ברוטו ולשלם את שיעור המס השולי ואת הסכום הנכון למס הכנסה. 

טופס דוח שנתי למס הכנסה 2020

השקיעו מחשבה לפני הגשה ושידור של הדוח – לתקן ספרים במס הכנסה זה תהליך ארוך ולא בריא פיננסית וניהולית לכל עסק. הוא גם יכול להיות יקר מבחינת ההוצאה על הנהלת חשבונות. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.