טבלת ימי חופשה 2022 : כמה ימים מגיע לפי ותק

טבלת ימי חופשה 2022 : כמה ימים מגיע לפי ותק

יציאה לחופשה כחלק מתנאים סוציאלים מעוגנת בחוק במדינת ישראל ואינה נתונה לשיקול דעת מעסיק. מכסת המינימום נקבעת לפי ותק והעובד זכאי לה החל מהיום הראשון. בכתבה זו – טבלת ימי חופשה 2022 : כמה ימים מגיע לפי ותק.

טבלת ימי חופשה 2022

טבלת ימי חופשה 2022

כמה ימי חופש מגיע לעובד 2022 לפי ותק

המפתח לחישוב ימי החופשה בפועל נקבעים לפי ותק, ימי עבודה בשנת המס ורציפות ההעסקה באותה שנה. בנוסף ישנו הבדל בין עובד המועסק 5 ימי בשבוע לבין עובד המועסק 6 ימים בשבוע בכל הנודע לחישוב חופשה שנתית.

עוד באתר – למי מגיע מענק עבודה ?

טבלת ימי החופשה השנתית 2022 בהתאם לוותק לפי החוק החל מיום 1.1.2017 – תקף לשנת 2022

שנות ותק
אצל המעסיק 
זכאות בימי עבודה בפועל 2022
 (נטו) שבוע עבודה
של 6 ימים​
 

זכאות בימי עבודה בפועל 2022
 (נטו)

 שבוע עבודה
של 5 ימים​

 

1-5​​ 14 12
6 16​ 14​
7 18​ 15​
8​ 19​ 16
9 20 17
10 21 18
11 22 19
12 23 20
13 24 20
14+ 24 20

חישוב ימי חופשה לעובדי קבלן – שימו לב להבדלים

בישראל נפוצה העסקת עובדים באמצעות קבלני כח אדם. יש לכך שיקולים של בעד ונגד. בעיקר מההיבט החברתי ( נגד) ובעד מהיתרון של ניידות עובדים במשק. חלק מתנאי העסקה של עובדי הקבלן, מטבע הדברים, שונים מעט מתנאי העסקה של עובדים המועסקים ישירות אצל המעסיק. אחד ההבדלים באים לידי ביטוי בטבלת ימי חופש.

שנות הוותק ​שבוע עבודה של 6 ימים ​שבוע עבודה של 5 ימים​
מחשבון חופשה מעבודה ימי חופשה נטו (ימי ​עבודה)​ ימי חופשה נטו (ימי עבודה)
1-4 13 11
5 14 12
6-8 19 17
9 שנות ותק ויותר אצל הקבלן 26 23

זכויות עובדים על פי חוק ללא שיקול מעסיק

ימי הבראה לעובד בעל ותק של יותר משנת עבודה אצל המעסיק

הפרשה לפנסיה חובה לקרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים לקצבה לפי שיקול דעת העובד

תשלום דמי ביטוח לאומי על ידי העובד והמעביד

קבלת תלוש שכר מפורט הכולל את כל רכיבי השכר, הורדות, תשלומי נסיעות, ביטוחים ויתרת ימי חופשה

גולשים יקרים שימו לב – במקרה של סתירה או אי התאמה בין מחשבון ימי חופש המופיע בעמוד זה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין. בדיקת תלושי שכר לעובדים לפי תנאי העסקה, חוזה עבודה וזכויות על פיק חוק. ניתן להשאיר הודעה לצוות האתר. השירות כרוך בתשלום. מחשבון ימי חופשה לעובד שעתי