חשבונית מענק השתתפות בהוצאות

חשבונית מענק השתתפות בהוצאות

עצמאים ובעלי עסקים שקבלו ממס הכנסה מענק השתתפות בהוצאות הנקרא גם פעימה שלישית חייבים להנפיק חשבונית מס קבלה עד לתאריך 23.6.2020

תיקון חקיקה לפטור ממס ערך מוסף

לצד החובה להנפקת חשבונית מס וקבלה על כספי המענק , נכון לרגע זה כספי הסיוע לעסק חייבם בתשלום מס ערך מוסף. המענק שולם לעצמאים ובעלי עסקים שנמצאו זכאים לפי החלטת הממשלה 5015 מתאריך 24.4.2020 להעניק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

לצד תשלום המענק נותרה בעיה עם תשלום מס ערך מוסף עבור הכספים מכיוון שעל פי סעיף 12(א) לחוק מס ערך מוסף נקבע כי  “תרומה תמיכה או סיוע אחר (להלן -תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו”. ולכן יש לשלם מעמ כחוק בשיעור 17% כמו עסקה רגילה.

במקביל לחובה להנפקת החשבונית והדיווח למס ערך מוסף , נמסר בהודעה של רשות המיסים כי שר האוצר ומנהל רשות המסים מקדמים תיקון לתקנה 3 לתקנות מע”מ, על מנת שהמענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ועל כן לא יחול חיוב במע”מ בגין קבלת המענק. עד להשלמת התיקון, הוארך המועד להוצאת החשבונית בעבור המענק ל-23.6.2020.

עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א. להוראות מס הכנסה, (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדו”ח תקופתי בהתאם.

מחשבון מעמ על מענק הוצאות מעמ הפוך

אתר המיסים של ישראל המידע המוצג באתר הינו סקירה ואינו בגדר ייעוץ מקצועי על פי כל דין

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *