חלוקת פנסיה בגירושים

בתאריך  17/08/2014 נפל דבר בנושא חלוקת פנסיה בגירושים עם פרסום החוק תאום מסהמאפשר המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע”ד-2014) עד לתקרה של מיליון וחצי ₪. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות ולהיות מיושם להלכה החל מחודש מרץ 2015 . 

חוק חלוקת פנסיה בגירושים – מה החידוש  ?

לפני החלת החוק , גרוש שהיה פודה כספים מקרן הפנסיה של בן/בת זוגתו היה משלם 35% מס . כעת ניתן להעביר לידי בן/בת הזוג סכום של עד 750,000 ש”ח ובכך לסיים את ההתחשבנות העתידית של חלוקת המשאבים. 

מטרת חוק חלוקת פנסיה בגירושים הוא להסדיר את תשלום הפנסיה בין בני הסוג לרבות פנסיה תקציבית וכל גוף המשלם פנסיה במדינת ישראל .

 

עוד קובע חלוקת פנסיה בגירושים כי במידה והחיסכון הפנסיוני גבוהה ממליון וחצי ש”ח ישולם שיעור מס מופחת על יתר הסכום . זוהי חשדה מרעישה בכל הקשור לחלוקת ואיזון זכויות בגירושים.  

תשכחו ממזומן ! החוק החדש אמנם מתיר הוצאה של כספי הפנסיה אך רק לקופת פנסיה אחרת. ושם יחול עליו מס או פטור פטור ממס לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה.

לנוסח המלא של חוק חלוקת פנסיה בגירושים לחץ כאן צפייה והורדה מאתר infotax

 

 שירותים פיננסיים וקישורים עם תוכן משלים לחלוקת פנסיה בגירושים